Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.183-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.27-36, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epigramlar ve Pasajlar Silinirken Don Quijote’xxu Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Çağ mı, Romanın Ölümü mü?

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.24, ss.135-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okur Aynasında Gizlenen Yüz : Kupa Kızını As

Türk Edebiyatı, cilt.550, ss.51-54, 2019 (Hakemsiz Dergi)

MESNEVİ BAĞLAMINDA TANZİMAT DEVRİ ROMAN TÜRÜNDE ERKEK TİPLERĠN KÜLTÜREL UYUŞMAZLIĞI

TÜRÜKUluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi2018, Yıl:, cilt.6, ss.179-186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ütopik Anlatıda ’Ben’Olgusu Üzerine Bir Deneme

Mavi Yeşil, cilt.19, ss.15-16, 2018 (Hakemsiz Dergi)

TÜRK ŞİİRİNİN VASİSİNİ KAYBEDİŞİ: İKİNCİ YENİ

TÖRÜK, cilt.5, ss.520-529, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], cilt.9, ss.195-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOTALİTER DEVLET MODELİNİN BAŞARISIZLIĞI OLARAK “ÖLÜM HÜKMÜ” ROMANINDA SİYASAL NESNELEŞTİRME VE ÜRETİM ANARŞİZMİ

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicACADEMIC JOURNAL, ss.391-399, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NECİP FAZIL ŞİİRİNDE BATILAŞMANIN GETİRDİĞİ KÖKENSEL KORKU VE ‘ÖZNE’ DİRENİŞİ

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicACADEMIC JOURNAL, ss.427-434, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CENGİZ AYTMATOV’UN “DİŞİ KURDUN RÜYALARI”NDAİNSAN VE MEKÂN ALGISI

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], cilt.9, ss.95-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH VE AHLÂK-I ALÂÎ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.1564-1573, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BATI DIŞI DÜŞÜNCE TARİHİ YAZICILIĞIMIZA ANTİ ORYANTALİST BİR KATKI AHMED MİDHAT EFENDİ VENİZÂ I İLM Ü DÎN

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.851-859, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Yargıdan Kaçma Eylemi Baudelaire de Hınç Kültürünün Üretimi

DOĞU-BATI, cilt.19, ss.149-165, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumcu Şiir Söyleminde İkinci Yeni Düşmanlığı

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.7, ss.187-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melih Cevdet Anday’ın Şiir (Ç(evreni

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalar, cilt.5, ss.201-203, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zindandan Mehmet’te Mektup Şiiri Üzerine: Necip Fâzıl’ı Foucault ile Okumak

Türk Edebiyatı Necip Fâzıl Özel Sayısı, cilt.41, ss.58-59, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Gelenek Bağlamında Hilmi Yavuz Şiirinin Kaynaklara Yönelme Biçimi: Kendine Ait Olanda Kalmak

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.5, ss.91-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Âkif İnsan ve Medeniyet

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.4, ss.188-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahtiyar Aslan’ın Sessiz Hikâyeleri

Türk Edebiyatı, cilt.60, ss.75-76, 2012 (Hakemsiz Dergi)

MADDE-RUH ÇATIŞMASINDAN SİMERANYA’YA KAÇIŞ: YALNIZIZ

Journal of Turkish Studies, cilt.73, ss.2177-2182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anemon’un Savaş Hazırlığı: Lâle Müldür Şiirinin Postmodern Kaynakları

Ayraç Aylık Kitap Tahlik ve Eleştri Dergisi, ss.21-23, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Direnç Hâlindeki Medeniyet Probleminin Süreğinde Gelenekçi Br Aydın: Ali Haydar Haksal

Yedi İklim Ali Haydar Haksal Özel Sayısı, cilt.23, ss.117-126, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Estetik Refleks Bağlamında İkinci Yeni Şiirinde Paradigma Kayması Sapması

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.101-110, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelenekteki Varoluş

Yedi İklim, cilt.22, ss.45-50, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Zamanın Sızdığı Bir Şehirde Birkez Daha Tanpınar

Yedi İklim, cilt.23, ss.64-69, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Ziya Gökalp Felsefe Dersleri

Türkolji Kültürü, cilt.1, ss.127-135, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyamaniye’de Zamanı Dondurmak Doğu-Batı Problematiğinde Yahya Kemal’de Medeniyet Algısı

Yedi İklim Yahya Kemal Özel Sayısı, cilt.22, ss.63-66, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Akıl Delinmesi Olarak Ahmet Sarı’nın ”Allah Ağırısı”

Yedi İklim, cilt.24, ss.37-41, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Erken Dönem Osmanlı Felsefe Çalışmaları

Yeni Çağ Gazetesi Kitap Eki, cilt.2, ss.25, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KUTADGU BİLİG’İN SİYASET PRENSİPLERİ BAKIMINDAN ÇAĞLAR ÖTESİTANIKLIĞI

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASISEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 3 - 05 October 2019, ss.917-921

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Alberto Maguel’in Beş Şehir’i

5.ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERKONGRESİ27-30 HAZİRAN 2019ÜSKÜP/KUZEY MAKEDONYA, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 June 2019

Batı Dışı İmkânsızlık: Ahmet Hamdi TANPINAR

5.ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERKONGRESİ27-30 HAZİRAN 2019ÜSKÜP/KUZEY MAKEDONYA, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 June 2019

Çocukluğu Kars’ta Geçen Bir Tanzimat Düşünürü: Namık Kemal ve Antroporfik Devlet Kuramına İtirazları

Uluslararası Karslı Âlimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 October 2018, cilt.1, ss.523-528

Ulusal Dil Yazgısı Bağlamında Bir Zihniyet Dönüşümü Olarak Şair Tevfik Fikret ve Devrine Aykırılığı

3. Uluslararası Sosyalbilimler Kongresi Chair of INCSOS 2018, Buhara, Özbekistan, 17 - 21 October 2018, cilt.1, ss.198-199

Mesnevi Bağlamında Tanzimat Devri Roman Türünde Erkek Tiplerin Kültürel Uyuşmazlığı

Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 14 September - 14 January 2018, cilt.1, ss.297-301

CENGİZ DAĞCI’NIN YURDUNU KAYBEDEN ADAM’DA DEVLETSİZ YURT BİLGİSİ

ULUSLARARASI CENGİZ DAĞCI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 May 2017

Yitirilmiş Vatan Toprağının Sesi Yahya Kema ve Tarih Fikri

10. Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 04 December 2016, cilt.1, ss.293-298

Necip Fazıl Şiirinde Batılılaşmanın Getirdiği Kökensel Korku

Kaldırımlardan Sakarya’xxya Necip Fazıl Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 2 - 05 March 2017, cilt.1, ss.406-410

Gelenekteki Varoluş

Kahramanmaraş’xxta Sezai Karakoç’xxla Kırk Saat, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 02 April 2006, ss.225-233

Kitap & Kitap Bölümleri

Medeniyetin Burçları Sezai Karakoç Kitab

Çağı Yerinden Sarsmak: Diriliş Dergisi, Ali DURSUN, Editör, Hikmet Matbaacılık, Kayseri, ss.275-279, 2015

Medeniyetin Burçları Rasim Özdenören

Rasim Özdenören Anlatısında İnsan ve Mekân Algısı, Ali Dursun, Turan Karataş, Editör, kardeşler Ofset, Kayseri, ss.260-269, 2011