Fertigasyon metodu ile sulamanın, farklı dozlarda azotlu gübrelemenin ve bakteri (Azotobacter spp.) aşılamasının mısır (Zea mays L.) bitkisinin bazı verim unsurları üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: NACİ DEMİRCİ

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Bu araştırma; farklı dozlarda azotlu gübreleme uygulamasının (N0, N10, N20, N30 ve N40 mineral azot uygulaması, Azotobacter sp. ile aşılama) ve farklı su kullanım seviyelerinde (SK1,00, SK1,25 ve SK1,50) sulama suyu uygulamasının mısır bitkisinin tane verimi, bitki boyu, bitki koçan yüksekliği, bitki sayısı ve koçan sayısı üzerine etkilerini, yöre için uygun azotlu gübreleme doz miktarını ve su kullanım seviyesini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre tarla denemesi olarak yürütülmüştür.

Araştırma sonuçlarına göre; azotlu mineral gübreleme ve bakteri aşılaması ile birlikte su kullanım seviyeleri arasında istatistiksel olarak önemli (p<0,01) farklılıklar gözlenmiştir. Bölge için mısır bitkisinin tane verimi üzerine en uygun azotlu mineral gübreleme ve su kullanım kombinasyonu N30 x SK1,25 dozu, bitki boyu yüksekliği ve koçan yüksekliği açısından en uygun azotlu mineral gübreleme ve su kullanım kombinasyonu N30 x SK1,5 dozu ve bitki sayısı ile koçan sayısı açısından en uygun azotlu gübreleme ve su kullanım kombinasyonu BA x SK1,5 dozu olarak belirlenmiştir.