Şeker pancarı küspesinin toprakların bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MEHTAP YAPICI KILIÇ

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Bu çalışmada şeker pancarı küspesinin toprakların biyolojik özellikleri üzerine etkileri karşılaştırmalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada laboratuarda 1 kg toprak içeren saksılara 0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 ve 6.0 ton da-1 hesabıyla sırası ile 0, 0.001, 0.002, 0.004, 0.008, 0.016 ve 0.024 g saksı-1 olacak şekilde artan dozlarda şeker pancarı küspesi topraklara karıştırılmıştır. Toprakların nemi tarla kapasitesi nem düzeyinde sabit tutulmuş ve mısır bitkisinin (Zea mays L. var Inra 260) püskül olumunda ve hasat sonunda şeker pancarı küspesinin farklı dozlarının toprakların toplam azot, elverişli P, bakteri ve mantar sayımı ve toprak CO2 içeriği üzerine etkileri belirlemek için analizler yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; farklı dozlarda şeker pancarı küspe uygulamasının toprakların ortalama toplam N, elverişli P2O5, bakteri, mantar popülasyonu ve CO2 salınımı üzerine etkileri önemli bulunmuş, gübre dozlarının artışına bağlı olarak toplam N, elverişli P2O5, bakteri, mantar popülasyonu ve CO2 salınımı değerleri 4 ton da-1 küspe uygulamasına kadar artış göstermiş, 6 ton da-1 uygulamasında düşüş göstermiştir. Çiftlik ve Daphan bölgesi topraklarında en yüksek toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar sayısı ve CO2 salınımı şeker pancarı küspe uygulamasının 4 ton da-1 dozunda elde edilmiştir.

Şeker pancarı küspesi uygulaması hafif bünyeli Çiftlik Bölgesi topraklarında toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar sayısı ve CO2 salınımı değerleri, ağır bünyeli Daphan bölgesi topraklarına göre daha yüksek değerler göstermiştir.