Yaşam temelli ARCS öğretim modeli ile 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Hülya KUTU

Consultant: Mustafa Sözbilir