Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1986 - 1987 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1970 - 1974 Ön Lisans

  Milli Eğitim Bakanlığı, Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü, F.K.B., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  İyonik Kütle Transfer Ölçümlerinde Kullanılan Bazı Elektrolitlerin Seçilmiş Fizikokimyasal Özelliklerinin Tayini

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya

 • 1989 Yüksek Lisans

  Bazı Boyar Maddelerin Sulu Çözeltilerden Perlit Yüzeyine Adsorpsiyonu

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya