Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şarkılarda Ömer Hayyam

Doğu Esintileri, no.15, pp.101-119, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Rami’nin Farsça Bir Natı

Turkısh Studies, vol.11, pp.151-168, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reyhani Şiirlerinde Erzurumlu Evliya ve Ulema

Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 December 2021

Mevlana'da Varlığın Estetiği

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 10 October 2021

Feyzullah Efendinin Letâifnâmesi ve Letâifnâme Geleneğindeki Yeri

Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.325-349

Hulâsatü l Hakâyık ta İnci Kavramı

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, vol.1, pp.677-684

Marifetnâme de Senâî

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.307-313

Books & Book Chapters

Nazım şekilleri-XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kronolojik olarak Türk islam Edebiyatı-Edebi Sanatlar

in: Türk-İslam Edebiyatı, Keleş,Kalkandelen,Göktaş, Editor, Zafer Medya, Erzurum, pp.1-272, 2022

ALİ ŞÎR NEVÂÎ’NİN FARSÇA ŞİİRLERİNDE SU İMGESİ

in: Doğu Dilleri ve Edebiyatlarında İmgeler ve Motifler, Serpil Koç, Editor, Demavend, İstanbul, pp.232-253, 2022

Kronolojik Olarak İslami Türk Edebiyatı Tarihi

in: İslam Sonrası Türk Dünyasında Doğu Batı Eksenli Edebiyat Çalışmaları, Ceylan Mollamehmetoğlu Çekici, Editor, Demavend, İstanbul, pp.1-40, 2022

Türk İslam Edebiyatı ve Kadın

in: İlimde Müslüman Kadın, Doç. Dr. Feyza Betül Köse, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.123-144, 2021 Creative Commons License

Erzurumun Yüzleri Hafız Mehmet Hilmi Efendi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Erzurumun Yüzleri İsmail Hakkı Efendi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Erzurumun Yüzleri Mehmet Ali Paşa

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

in: Erzurum’un Yüzleri Örikağasızâdeler, Sadi ÇÖGENLİ, Editor, Atatürk Üniversitesi Yay., ERUZURM, 2015

Other Publications