Education Information

Education Information

 • 2000 - 2007 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

 • 1988 - 1990 Associate Degree

  Ataturk University, K.K.E.F., Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

 • 2000 Postgraduate

  İlköğretim Okullarındaki Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English