Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının Etkililik Düzeyinin İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 02-04 Mayıs 2019 / İZMİR - TÜRKİYE, 2 - 04 May 2019

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN ADAY ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-8), Ankara, Turkey, 19 October - 21 December 2017

Okullarda örgütsel iletişim ile öğretmenlerin iş motivasyonları arasındaki ilişki

IV. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişki

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Research of the Relationship between Innovation Management Competencies of School Administrators and Organizational Communication

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Öğretmenlerin İş Doyumlarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması

6th International Congress on New Trends in EducationICONTE- 2015 www.iconte.org, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadığı Sorunlar

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Rekabetçi Değerler Modelindeki Bölgeler

in: Rekabetçi Değerler Liderliği, Selahattin Turan, Sedat Gümüş, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.30-50, 2015

Sınıf Kuralları

in: Sınıf Yönetimi Kuram ve Uygulama, Burhanettin DÖNMEZ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.5-23, 2014