General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Areas: Law