Genel Bilgiler

Biyografi

1995'te Karacabey, Bursa'da doğdu. 2018 yılında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü'nde yüksek lisansa başladı. Hali hazırda " Nefsü'l-Emr Meselesi; Risâle Mütehakkika fî Nefsi'l-Emr Risalesi Işığında İsmail Gelenbevî Örneği" başlıklı tezini hazırlamaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Kelam Anabilim Dalı

İletişim