General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kelam Anabilim Dalı
Research Areas: Theology, Theology

Metrics

Publication

2

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1995'te Bursa, Karacabey'de doğdu. 2018 yılında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü'nde yüksek lisansa başladı. 2020 yılı sonunda "İsmail Gelenbevî'de Nefsü'l-Emr" başlıklı tezini hazırladı ve sundu. Hali hazırda  Atatürk Üniversitesi'nde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ediyor.