Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Maxillary expansion with the memory screw: a preliminary investigation

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.42, no.2, pp.73-79, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Soft tissue profile changes following maxillary protraction in Class III subjects

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.32, no.4, pp.419-424, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of rapid maxillary expansion on Holdaway soft tissue measurements

European Journal of Orthodontics, vol.30, no.3, pp.239-243, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of rapid maxillary expansion on conductive hearing loss

ANGLE ORTHODONTIST, vol.78, no.3, pp.409-414, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Condylar asymmetry in unilateral posterior crossbite patients

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.133, no.3, pp.382-387, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A comparison of dentoalveolar inclination treated by two palatal expanders

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.30, no.1, pp.67-72, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Condylar asymmetry in bilateral posterior crossbite patients

ANGLE ORTHODONTIST, vol.77, no.1, pp.77-81, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Maksiller Molar Distalizasyonu Yapılan Bireylerde Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.24, pp.33, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hızlı Üst Çene GenişletmesininMedikal Açıdan Değerlendirilmesi

türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fonksiyonel Ortodontik Tedavinin Temporomandibuler Eklem Üzerine Etkileri

Turkiye Klinikleri J Orthod-Special Topics, vol.2, pp.41-46, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pierre Robin sequence from orthodontic and surgical perspective

World Journal of Stomatology, vol.3, pp.30-37, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maksiller Genişletmede Mikro İmplantların Kullanımı

Türkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics, vol.4, pp.82-88, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortodontik Mikro İmplantların Derin Kapanışın Tedavisinde Kullanılması Posterior Ekstrüzyon ve Kesici Dişlerin İntrüzyonu

Türkiye Klinikleri J Dental sci-Special Topics, vol.4, pp.95-103, 2013 (Other Refereed National Journals)

Maksiller Genişletmede Mikro İmplantların Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, pp.82-88, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hızlı üst çene genişletmesinin tıbbi faydaları literatür derlemesi

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, vol.14, pp.258-263, 2011 (Other Refereed National Journals)

Olgu sunumu Bir açık kapanış olgusunun Enacar modifiye Kim tekniği ile tedavisi ve tedavi sonrası 2 yıllık takibi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.112-117, 2011 (Other Refereed National Journals)

İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Erken Dönem Tedavisi Vaka Raporu

Atatürk Ünv. Diş Hek. Fak. Dergisi, vol.19, pp.192-197, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tavşanlarda Maksiller Genişletme ve Relaps Deneysel Çalışma

Atatürk Ünv. Diş Hek. Fak. Dergisi, vol.16, pp.7-13, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ortodontik ark tellerinin farklı pH seviyelerinde iyon salınımlarının in vitro olarak değerlendirilmesi

Atatürk Ünv. Diş Hek. Fak. Dergisi, vol.15, pp.11-20, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of tannic acid on bone formation after midpalatal suture osteotomy in rats

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.126-127 Creative Commons License

Maksiller molar distalizasyonu yapılan bireylerde uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24, pp.33

Orthognathic Surgery With Two Segment Le Fort I and Sagittal Split Ramus Osteotomies Of Open BiteDeformity in a Amelogenesis Imperfecta Patient

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Transvers Maksiller Genişletme İçin Özgün Bir Konservatif Operasyon Tekniği ve Sonuçları

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) 23th International Scientific Congress, 26 - 30 May 2016

Bilateral dudak damak yarıklı hastada preoperatif ortopedik tedavi bir vaka sunumu

14. uluslararası Türk ortodonti sempozyumu-Eskişehir, 2 - 04 November 2015

Okluzal kantın minivida desteğiyle düzeltilmesi vaka raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu- Eskişehir., 2 - 04 November 2015

Pierre Robin Olgularında Cerrahi ve Ortodontik Yaklaşım

Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 November 2014

Pierre Robin olgularına cerrahi ve ortodontik yaklaşım 28 30 Kasım 2014

Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi. Avanos-Kapadokya., 28 - 30 November 2014

İskeletsel Sınıf III malokluzyonun erken dönem tedavisi vaka raporu 18 20 Ekim 2009

Türk Ortodonti Derneği 11. Sempozyumu -Antakya., Turkey, 18 - 20 October 2009

Doğu Anadolu Bölgesindeki Dentofasiyal Deformiteli Hastaların Cerrahi Tedavisi: Vaka Serisi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 31 May - 04 June 2007

Basit ve etkili hareketli bir aparey ile gömülü dişlerin sürdürülmesi

X. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 24-28 Eylül 2006 -İstanbul., 24 - 28 September 2006

Banded ve bonded RME uygulamaları sonucu oluşan dentoalveolar tippingin karşılaştırılması.

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası X Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 September 2006

Hızlı üst çene genişletmesinin Holdaway yumuşak doku ölçümlerine etkileri.

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası X. Bilimsel Kongresi, 24 - 28 September 2006

Çift taraflı posterior çapraz kapanış vakalarında kondiler asimetri

Türk Ortodonti Derneği IX. Uluslararası Sempozyumu-Adana, 17 - 21 September 2005

Tek taraflı posterior çapraz kapanış vakalarında kondiler asimetri

Türk Ortodonti Derneği IX. Uluslararası Sempozyumu-Adana, 17 - 21 September 2005

Çift-taraflı posterior çapraz kapanış vakalarında kondiler asimetri.

Türk Ortodonti Derneği IX. Uluslararası sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 21 September 2005