Prof.Dr.

Ali İhsan PALA


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Biyografi

Ali İhsan PALA, 1963 Yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Özdere köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı (1983). Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında imam-hatip olarak çalıştı (1983-1988). Bu arada Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümü’nde bir yıl öğrenim gördü (1987). Ekim 1988’de bu fakülteden ayrılarak ilahiyat eğitimi için Mısır/Kahire’ye gitti. Bu ülkede bulunan Ezher Üniversitesi İslam ve Medeni Hukuk Fakültesi İslam Hukuku bölümüne kaydoldu. Lisans öğrenimi sırasında hafızlığını tamamladı. Bir yandan da fakülte dışından özel olarak fıkıh, mantık ve usûl-ü fıkıh dersleri aldı. Haziran 1992’de adı geçen fakülteden mezun oldu. Ağustos 1993’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalın’a Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitede Fıkıh Usûlü Açısından Beyân başlıklı teziyle yüksek lisansını bitirdi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda İslam Hukuk Metodolojisinde Emir ve Nehyin Yorumu adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ocak 2009’da yardımcı doçentliğe, ardından dekan yardımcılığına atandı. Ekim 2009’da Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2011’de Doçent unvanını aldı ve 26 Aralık 2011’de aynı fakültenin İslam Hukuku kürsüsüne atandı. 2011-2014 yılları arasında Katar Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nin İslam Hukuku Kürsüsü’nde öğretim üyesi olarak üç yıl çalıştı. Çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda tebliğler sundu, müzakereler yaptı. S. Arabistan, Ürdün, Yemen gibi çeşitli ülkelerdeki bazı üniversitelerde Doçentlik sınavı jürilerinde görev aldı. Temmuz 2014’te Türkiye’ye döndü ve aynı yıl Aralık ayında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı.  2016’da Profesörlüğe atandı. Halen bu görevine Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir. Yayınlanmış kitapları, çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri bulunan Pala, evli ve dört çocuk babası olup Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Eğitim Bilgileri

1996 - 2003

1996 - 2003

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ezher Üniversitesi, İslam ve Medeni Hukuk Fakültesi, Mısır

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE EMİR VE NEHYİN YORUMU

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

1995

1995

Yüksek Lisans

FIKIH USULÜ AÇISINDAN BEYAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2016

2014 - 2016

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2014

2011 - 2014

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2014

2011 - 2014

Doç.Dr.

University of Qatar, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2009 - 2009

2009 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2001 - 2003

2001 - 2003

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Atatürk Üniversitesi, Şenkaya Meslek Yüksekokulu

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2015 - 2021

2015 - 2021

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

MYO Müdürü

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2012 - 2014

2012 - 2014

Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

Qatar/Katar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku

2012 - 2014

2012 - 2014

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Qatar/Katar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku

2012 - 2014

2012 - 2014

Program Koordinatörü

University of Qatar, İslami İlimler Fakültesi, İslam Hukuku

2011 - 2014

2011 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2010 - 2014

2010 - 2014

Farabi Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2010 - 2014

2010 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2009 - 2009

2009 - 2009

Dekan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Ders Kurulu Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Furuku Fıkhiye

Lisans

Lisans

İslam Hukuku Usulü

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Zerkeşî'ye Göre Emrin Yorumu

Pala A. İ. (Danışman)

S.BAŞAR(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İslam Hukuku Açısından Hakimin Takdir Yetkisi

Pala A. İ. (Danışman)

M.Arasoğlu(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Afganistan'da Evlilik ve Hukuki Sonuçları

Pala A. İ. (Danışman)

N.Ahadi(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İslam Hukuk Düşüncesinde Farazî Fıkıh

Pala A. İ. (Danışman)

H.Kılıç(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Serahsinin İstihsan Anlayışı: Teori ve Uygulama

Pala A. İ. (Danışman)

H.TETİK(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

İslam Hukukunda Akit Hürriyeti

Pala A. İ. (Danışman)

H.Karayaka(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Örfün İslam Aile Hukukuna etkisi

Pala A. İ. (Danışman)

İ.ERDOĞAN(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Emredici Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından İmkânı

PALA A. İ.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.15-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Fıkhî İhtilafların Uzlaşımına Katkısı Açısından Murâ Âtu l Hilâf Ve El Hurûc Mine l Hilâf İlkeleri

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.589-615, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Distinction of Imperative-Contructive Law Rule and The Possiblity of This in Terms of the Islamic Law

PALA A. İ.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, sa.46, ss.13-49, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Mısır Milli Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler

PALA A. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.437-454, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Hatîb el Osmânî ye Göre Şafi î Fıkhının Rotası

PALA A. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.269-282, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Cuma Namazına Dair

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.285-302, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Soru Cümlelerinin Emre Delâleti

PALA A. İ.

Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.67-84, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Çağdaş Oryantalist Çalışmalarda İslâm Hukuk Sistemi Oryantalist N J Coulson un Yöntemi Üzerine Bir İnceleme

Pala A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.297-334, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Muhammed Bahît el Mutî î 1854 1935 Hayatı ve İlmî Kişiliği

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.189-204, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Câdelhak Ali 1917 1996 ve Çağdaş Fıkhî Sorunlar

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.557-574, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Es ad el Kerâbîsî ö 570 1174 ve el Furûk Adlı Eseri

PALA A. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.453-464, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ahmed Fehmî Ebû Sünne 1909 2003 ve el Örf ve l Âde fî Ra yi l Fukahâ Adlı Eseri

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.665-679, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Marie Bernand 1923 1993 ve Fıkıh Usûlü ile İlgili Çalışmaları

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.219-230, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Namazların Kazası Meselesine Metodolojik Bir Yaklaşım

PALA A. İ.

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.231-251, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Gayri MüslimlerinDinî Hükümlerle Mükellefiyetleri Meselesi

PALA A. İ.

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, 28 - 30 Eylül 2018

2017

2017

Mecelle’nin Başında Yer Alan Küllî Kaidelerin Usûlî Temelleri

PALA A. İ.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2017

2017

2017

Davûd-i Karsî’xxnin ”Nafile Namazların Fazileti” Adlı Risalesinin değerlendirilmesi

PALA A. İ.

Uluslararası Davûd-i Karsî Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017

2016

2016

Bir Dindarlık Algısı Olarak İhtiyatî Tutum un Fıkhî Tahlili

PALA A. İ.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM, 28 - 30 Ekim 2016

2010

2010

Hukuk Tarihinin Önemli Simalarından Bâbetî nin Hukuk Metodolojisinde Öne Çıkan Görüşleri

PALA A. İ.

Ekmelüddîn Bâbertî’yi Keşif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.255-265

2010

2010

Serahsî nin İhtiyat Anlayışı

PALA A. İ.

Uluslararası Serahsî Sempozyumu, 15 - 17 Ekim 2010, ss.341-366

2010

2010

İmam Şafii nin Yasak Yorumu

PALA A. İ.

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7 - 08 Mayıs 2010, ss.880-916

2007

2007

İhtiyârâtü l İmâm Seyfiddîn el Âmidî fî Delâleti l Emr

PALA A. İ.

Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri, 10 - 12 Ekim 2007, ss.451-476

2007

2007

Ta kîb alâ Varakati d doktor Muhammed el Muslih el Mu anvene bi davâbıti l İctihâdi t Tenzîlî İnde ş Şeyh Muhammed Zâhid el Kevserî

PALA A. İ.

Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Bildirileri, Düzce, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2007

2006

2006

Ömer Nasûhî Bilmen in Fıkhî Eserlerinde Fıkıh Usûlü Kurallarını Uygulaması

PALA A. İ.

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006, cilt.1, ss.271-294

2005

2005

Kâ idetu Murâ âti l Hilâfi l Usûliyyeti ve Devruhâ fî Te sîsi t Tesâmuhi beyne Etbâ i l Mezâhibi l Fıkhiyye

PALA A. İ.

el-Mu’temeru’d-Duveliyyu’l-Evvel li’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye ve’t-Tehaddiyâti’l-Mu‘âsıra, (Sempozyum), Ürdün, 15 - 17 Kasım 2005

1998

1998

Iskata İlişkin Ahkâmın Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi

PALA A. İ.

Geçmişten Günümüze Mezarlıklar ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Aralık 1998, ss.217-230

1998

1998

Iskata İlişkin Ahkâmın Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi Özet

PALA A. İ.

Geçmişten Günümüze Mezarlıklar ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Aralık 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

İslam Hukukunun Gayesi ve Muhtevası

PALA A. İ.

İslam Hukukuna Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

2017

2017

İslam Hukukunun Kaynakları

PALA A. İ.

İslam Hukukuna Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

2017

2017

İslam Hukukunun Tarihsel Süreçleri

PALA A. İ.

İslam Hukukuna Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

2017

2017

İslam Hukukunun Mahiyeti ve Özellikleri

PALA A. İ.

İslam Hukukuna Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

2015

2015

ÖMER NASUHİ BİLMEN

PALA A. İ.

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

2014

2014

İmam Şâfiî ve Anlam Üretmedeki Okuma Stratejisi

PALA A. İ.

Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, Mahfuz Söylemez, Editör, Araştırma Yayınları, Ankara, ss.61-88, 2014

2012

2012

"Kitabu'l-İcare, Kitabu'ş-Şerike, Kitabu'l-Mudarebe, Kitabu'l-Vekale"

PALA A. İ.

et Teshil, H. Yunus Apaydın, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2012

2009

2009

İslam Hukukunda İhtiyat İlkesi

Pala A. İ.

Fecr Yayınevi, Ankara, 2009

1995

1995

Fıkıh Ususlu Açısından Beyan

PALA A. İ.

Üniversites Yay, 1995


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Uluslararası Mecelle Sempozyumu (Tedvini, Uygulaması ve Günümüze Etkileri)

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ocak-2019

Ocak 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Belka Üniversitesi/ÜRDÜN

Eylül-2013

Eylül 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Hudeyde Üniversitesi/YEMEN

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kral Abdulaziz Ünüversitesi/S.Arabistan