Genel Bilgiler

Biyografi

Ali İhsan PALA, 1963 Yılında Erzurum ili Oltu ilçesine bağlı Özdere köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı (1983).

Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında imam-hatip olarak çalıştı (1983-1988). Bu arada Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümü’nde bir yıl öğrenim gördü (1987). Ekim 1988’de bu fakülteden ayrılarak ilahiyat eğitimi için Mısır/Kahire’ye gitti.

Bu ülkede bulunan Ezher Üniversitesi İslam ve Medeni Hukuk Fakültesi İslam Hukuku bölümüne kaydoldu. Lisans öğrenimi sırasında hafızlığını tamamladı. Bir yandan da fakülte dışından özel olarak fıkıh, mantık ve usûl-ü fıkıh dersleri aldı. Haziran 1992’de adı geçen fakülteden mezun oldu.

Ağustos 1993’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalın’a Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitede Fıkıh Usûlü Açısından Beyân başlıklı teziyle yüksek lisansını bitirdi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim [İslam Hukuku Usûlü ve Tarihi Bilim] Dalı’nda İslam Hukuk Metodolojisinde Emir ve Nehyin Yorumu adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Ocak 2009’da yardımcı doçentliğe, ardından dekan yardımcılığına atandı.

Ekim 2009’da Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı.

03 Ekim 2011'de Doçent unvanını aldı ve 26 Aralık 2011'de aynı fakültenin İslam Hukuku kürsüsüne atandı.

2011-2014 yılları arasında Katar Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nin İslam Hukuku Kürsüsü’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda tebliğler sundu, müzakereler yaptı. S. Arabistan, Ürdün, Yemen gibi çeşitli ülkelerdeki bazı üniversitelerde Doçentlik jürilerinde görev aldı.

Temmuz 2014’te Türkiye’ye döndü ve aynı yıl Aralık ayında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı.

Ekim 2016’da Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne atandı.

Kasım 2016’da Profesörlüğe atandı. Halen bu görevine Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir. Yayınlanmış kitapları, çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri bulunan Pala, evli ve dört çocuk babası olup Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
alihsanpala@atauni.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.atauni.edu.tr/alihsanpala
İş Telefonu
+90 442 231 3686 Dahili: 3686
Ofis
İlahiyat Fakültesi 106 Nolu oda
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 -Erzurum