Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2017 Uluslararası Mecelle Sempozyumu (Tedvini, Uygulaması ve Günümüze Etkileri)

    Invited Speaker

    Bursa, Turkey