Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Ezher Üniversitesi, İslam ve Medeni Hukuk Fakültesi, Egypt

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE EMİR VE NEHYİN YORUMU

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

 • 1995 Postgraduate

  FIKIH USULÜ AÇISINDAN BEYAN

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B2 Upper Intermediate French