Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2005 - 2005 Assistant Professor

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 1993 - 2005 Instructor

  Ataturk University, Yabancı Diller Yüksekokulu

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2018 - Continues Head of Department

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2018 - Continues Birim Kalite Komisyonu Başkanı

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2016 - Continues Soruşturma Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2016 - 2021 Ethics Committee Member

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2016 - 2018 Head of Department

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2016 - 2016 Member of the Senate

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2010 - 2016 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2008 - 2016 Head of Department

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2010 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kafkas University, Faculty Of Theology

 • 2009 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2005 - 2010 Head of Department

  Kafkas University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

Courses

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri (B)

 • Doctorate Program Geliştirmenin Temelleri

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Postgraduate Türk Eğitim Felsefesi

 • Undergraduate Öğrenme Kuramları

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Undergraduate Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Karakter ve Değer Eğitimi

 • Undergraduate Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Doctorate Program Geliştirmede Yaklaşımlar

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Postgraduate Eğitimde Program Geliştirme

 • Postgraduate Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışşması

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi

 • Postgraduate Yaşam Boyu Öğrenme

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Undergraduate Karakter ve Değer Eğitimi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Öğrenme Kuramları

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri (Formasyon)

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • Undergraduate Rehberlik (Formasyon)

 • Postgraduate Öğrenci Danışmanlığı

 • Undergraduate Rehberlik

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Undergraduate İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Postgraduate Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Doctorate Öğrenci Danışmanlık

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Undergraduate Rehberlik

 • Postgraduate Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Eğitim Sosyolojisi

 • Undergraduate Alan Çalışması

 • Undergraduate Etkili İletişim

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Undergraduate Eğitim Sosyolojisi

 • Undergraduate Çocukla İletişim

 • Undergraduate Aile Eğitimi

 • Doctorate Hizmetiçi Eğitimde Program Geliştirme

 • Undergraduate Rehberlik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • Postgraduate Eğitim Programının Temelleri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Tezli Yüksek Lisans)

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon)

 • Undergraduate Etkili İletişim

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Etkili İletişim

 • Doctorate Program Geliştirmenin Temelleri

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitim Sosyolojisi

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Doctorate Danışmanlık

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Postgraduate Öğrenme Öğretme Yaklaşımları

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ MATEYAL KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Engin A. O. (Consultant)

  A.Yıldız(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine İlişkin Alanyazın Derlemesi

  Engin A. O. (Consultant)

  B.Uygun(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • OKULÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA VE OYUN YÖNTEMİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ALANYAZIN DERLEMESİ

  Engin A. O. (Consultant)

  Y.Bilmez(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • FEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK ALANYAZIN DERLEMESİ

  Engin A. O. (Consultant)

  A.Erpolat(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • MARİA MONTESSORİ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE BİR ALANYAZIN ÇALIŞMASI

  Engin A. O. (Consultant)

  B.Muslu(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi

  Engin A. O. (Consultant)

  R.Aydın(Student), Masters (Non-Thesis), 2020