Genel Bilgiler

Biyografi

1962 yılında Erzurum’da doğdu. 1971 yılında hafızlığını tamamladı. İlk ve Orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1980 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Bu arada hattat Fuat BAŞAR’dan Sülüs, Nesih Rık’a ve icazet yazıları meşk etti.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Kur’ân-ı Kerim sahasında uzman olarak atandı. 1996 yılında Tefsir anabilim dalından, “Fahrettin er-Razi’nin ‘Tefsirü’l- Kebir’ Adlı Eserinde Tenasüb ve İnsicam” başlıklı doktora çalışmasını bitirdi ve 1998 yılında Tefsir Anabilim dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Halen aynı fakültede görevine devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Tefsir Anabilim Dalı

İletişim