Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kuranda İyi Amellerin Düşmesini (Batıl Olmasını) İfade Eden Bir Kavram: Habtu’l-Amal/İhbatu’l-Amal

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no.47, pp.31-56, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kuran-ı Kerim de Bir Af Yolu Tekfîrus-Seyyiât

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.41, pp.161-202, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kuranda ki Peygamber Dualarının Psiko Sosyal Analizi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.35, pp.51-80, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tilavet Adabı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.137-160, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kur an Öğretiminde İlke Yöntem ve Teknikler

KIRGIZİSTAN OSH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ, no.6, pp.39-51, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kuranı Salt Okumanın Değeri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.21, pp.63-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kurânda İnkarın Psikolojik Tezahürleri

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Dergisi, no.20, pp.88-125, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kurânı Kerimde Yevm Gün Kavramıyla Zikredilen Ahiret İsimleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ, no.16, pp.141-171, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUR’ÂN’DA OLUMLU-OLUMSUZ/KARŞIT İKİ KADIN PROFİLİ(TAHRİM SURESİ 10-12 AYETLER BAĞLAMINDA)

Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 09 June 2018, pp.473-492

NÜZÛL DÖNEMİNDE KUR’ÂN TİLÂVET BİÇİMİ VE MODERN DÖNEMLE MUKAYESESİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEULUSLARARASI DİNÎ MÛSİKÎ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.233-246

Books & Book Chapters