Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Fakültesi
Bölüm
Kimya
Ana Bilim Dalı
Organik Kimya Anabilim Dalı

İletişim

Ofis
Fen Fak. Kimya Böl. 56
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25340 - ERZURUM