Araştırma Alanları

MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, elektrik uygulamalarıyla ilgilenen kaynakları, genellikle motorlar ve jeneratörlerdeki gibi iletkenler aracılığıyla akım akışını ilgilendiren kaynakları kapsar. Bu kategori ayrıca, gazların veya vakumun yanı sıra yarı iletken ve süper iletken malzemeler yoluyla elektriğin iletimini kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki diğer ilgili konular arasında görüntü ve sinyal işleme, elektromanyetik, elektronik bileşenler ve malzemeler, mikrodalga teknolojisi ve mikroelektronik bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, MULTİDİSİPLİNER

Mühendislik, multidisipliner mühendislik için genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. İlgili konular mühendislik, mühendislik eğitimi, güvenilirlik çalışmaları ve ses mühendisliği bilgisayar bilimi ve matematik içerir.

OTOMASYON & KONTROL SİSTEMLERİ

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, insan müdahalesinin gerekliliğini en aza indiren süreçlerin ve sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, kontrol teorisi, kontrol mühendisliği ve laboratuvar ve üretim otomasyonunu kapsamaktadır.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, DONANIM VE MİMARLIK

Bilgisayar Bilimi, Donanım ve Mimarisi, bir bilgisayar sisteminin fiziksel bileşenleri üzerindeki kaynakları kapsar: ana ve mantıksal kartlar, dahili veri yolları ve arabirimler, statik ve dinamik bellek, depolama aygıtları ve depolama ortamı, güç kaynakları, giriş ve çıkış aygıtları, ağ arabirimleri ve yönlendiriciler ve köprüler gibi ağ donanımı. Bu kategorideki kaynaklar ayrıca SPARC, RISC ve CISC tasarımlarının yanı sıra ölçeklenebilir, paralel ve çok işlemcili hesaplama mimarileri gibi bilgi işlem cihazlarının mimarisini de kapsar.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, İNTERDİSİPLİNER UYGULAMALAR

Bilgisayar Bilimleri, Disiplinlerarası Uygulamalar, bilgisayar teknolojisi ve bilgi yönetimi, mühendislik, biyoloji, tıp, çevre çalışmaları, jeoloji, sanat ve beşeri bilimler, tarım, kimya ve fizik gibi diğer disiplinlere metodoloji uygulanması ile ilgili kaynakları içerir.