Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VERİ GAZETECİLİĞİNDE İNFOGRAFİNİN ÖĞRETİMSEL YÖNÜ: ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ

23. International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2023

Dijital Okuryazarlıgın Tanıtımında Video Tasarımı

2nd ICOLDE 2022 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022, Erzurum, Turkey, 29 - 30 November 2022, pp.101-103 Creative Commons License Sustainable Development

Açık ve Uzaktan Öğrenmede 3D Modelleme: Giza Piramitleri Örneğinde

ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021, no.1286, pp.110-111 Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Yayımlanan Kamu Spotlarının Medyatik Karakterler Bağlamında İncelenmesi

Sağlık İletişimi Sempozyumu SiS2020, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2020, pp.139-148 Sustainable Development

Bir Reklam ve Tanıtım Uygulama Alanı Olarak Sanal Stüdyolar

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 05 November 2020 Sustainable Development

EĞİTİM SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMLARI OLARAK SOSYAL AĞLAR: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019 Sustainable Development

VİDEONUN EĞİTİMDE KULLANIMI: VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDE EĞİTİM KANALLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019 Sustainable Development

UZAKTAN EĞİTİMDE VİDEO KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN İNCELENMESİ

2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018 Sustainable Development

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL AÇIDAN VİDEOLARINÖNEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018 Sustainable Development

ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ

5. ASOS Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018 Sustainable Development

Dijital Okuryazarlık Yaklaşım ve Pratikleri

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1405-1411 Sustainable Development

Homo Sapiens ten Homo Ludens e Huizinga da Dünyayı Deneyimleme Biçimi Olarak Oyun

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.56-62 Sustainable Development

Yeni Medyada Mahrem Alanın Erimesi

İnsani Değerlerin Yeniden İnşası, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014 Sustainable Development

Züğürt Ağa Filmi Üzerinden Türk Sinemasında Kara Mizah

Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İletişim ve İnsan Hakları

in: İnsan Hakları, GÜZEL BEKİR, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.179-197, 2023

Siyasal Propaganda Aracı Olarak Medya ve Dezenformasyon

in: SİYASAL İLETİŞİM Teorik ve Pratik Perspektifler, DEĞİRMENCİ FATİH, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.71-106, 2023

POSTMODERN DÖNEMDE DİJİTAL İÇERİK OLUŞTURMA

in: POSTMODERN DİJİTALLEŞME: DİJİTAL DÜNYANIN POSTMODERN NÜVELERİ, MERTOĞLU SELVER, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.73-95, 2023

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ EĞİTİMİNDE VİDEOUNUN ÖNEMİ VE KULLANIMI

in: Uzaktan Eğitimde Öz-Düzenleme Becerileri Eğitimi, AYDEMİR ARSLAN MELİKE, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.43-54, 2023

Eğitim Teknolojileri Açısından Dijital Okuryazarlık

in: Dijital Okuryazarlık, Gülhanım Karaoğlu, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.59-79, 2022 Sustainable Development

Çalışan Eğitiminde İletişim Becerileri

in: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan Eğitimleri, Pınar Baykan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.87-99, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN TANITIMINDA VİDEO TASARIMI

in: SOSYAL, SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ ALANLARINDA AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI, ÖMEROĞLU GÖKHAN, ÖZTÜRK MERYEM, ALBAYRAK MEVLÜT, AYDEMİR ARSLAN MELİKE, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.63-76, 2022

FUTBOLDA FANATİZM VE NEFRET SÖYLEMİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9, ÇİFTÇİ Hasan, DOĞAR Mehmet, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.27-47, 2022

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE 3D MODELLEME: GİZA PİRAMİTLERİ ÖRNEĞİNDE

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Arslan Melike,Ömeroğlu Gökhan,Ata Asiye,Albayrak Mevlüt, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.137-152, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Kültürel ve Sosyal Anlama

in: DİJİTAL OKUR YAZARLIK, Yıldırım Serkan, Karapınar Çakmak Derya, Bayındır Levent, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.164-176, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

YENİ MEDYANIN SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: A’DAN Z’YE YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI, Yüksel Hakan, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.73-93, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

DİJİTAL EĞİTİM VE İLETİŞİM

in: DİJİTAL SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI, Zinderen,Aslıhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.219-235, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Etkili Bir Eğitim-Öğretim Materyali Olarak Video Ders

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Araştırmalarda Dijital Teknoloji Kullanımı

in: Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman,Selçuk, Editor, Pegem, Erzurum, pp.86-95, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDE EĞİTİM KANALLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

in: E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, Dr. Mehmet Kokoç-Dr. Hale Ilgaz, Editor, Pegem Akademi, İstanbul, pp.79-96, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Use of Digital Materials in Education

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş-Enes Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.217-228, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Canlı Derslerde İletişim Becerileri

in: Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Karaman Selçuk,Kurşun Engin, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.48-57, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Anadamar İletişim Araştırmaları II: Sınırlı Etkiler

in: İLETİŞİM KURAMLARI, HIDIROĞLU İRFAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.67-85, 2020 Sustainable Development

Enformasyon Toplumu Tartışmaları

in: İLETİŞİM TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ, DEĞİRMENCİ, FATİH, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.261-285, 2020 Sustainable Development

DİJİTAL SES VE GÖRÜNTÜ DÜZENLEME TEKNİKLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

REKLAM KAMPANYALARI VE REKLAMCILIK UYGULAMALARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

KAMERA ÇEKİMİNDE KURGU TEKNİKLERİ

in: Kamera, Aydınlatma ve Çekim Teknikleri, Adem Yılmaz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.285-308, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI

in: FOTOĞRAFÇILIK TÜRLERİ, ATİK,ABDULKADİR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.160-183, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Video Kullanımlarının İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.1-10, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Fotoğraf Makinesinin Ana Yapısı

in: Temel Fotoğrafçılık, Abdulkadir Atik, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-24, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Kampanyalar

in: Siyasal İletişim, Raci Taşcıoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-24, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Eğitim-Öğretim Ortamı Olarak Yeni Medya

in: Yeni Medya Analizleri, Suat Gezgin,Ali Efe İralı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.267-295, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Tek Başına Bir Toplum ya da "Çoğul" Bir Kahraman Olarak Keloğlan

in: Skolastik Fantazya, Prof.Dr. Hüseyin Köse, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.303-329, 2015 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

61

Project

9

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals