Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Entegre Raporlamanın İşletmelerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Analiz

6. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 8 - 10 September 2022, no.1344, pp.24-25 Creative Commons License

Makroekonomik Faktörlerin Ticari Bankaların Finansal Riskleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, Tokat, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.200-201 Creative Commons License

Metrics

Publication

7

Project

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals