Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The fractal dimensions of the road networks: A study of Jordan governorates

2021 International Conference of Industrial, Mechanical and Electrical Engineering, ICIMEE 2021, Virtual, Online, Brunei, 07 December 2021, vol.2676 identifier

Deep Learning Based Intelligent Traffic Volume Measurement

ICA-EAST 2021, Erzurum, Turkey, 15 - 17 December 2021, vol.1, no.29, pp.343-349

Otomobil Sahipliği Analizi ve Etki Eden Faktörler

International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies, 07 May 2021

Türkiyedeki Otomobil Sahipliğinin Sınıflandırma Performansı

10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 11 April 2021, pp.272-278

Türkiyedeki Otomobil Sahipliğinin Mekansal Analizi

5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Turkey, 15 March 2021

Türkiye’de İl Trafik Kazalarının Count Data Model İle İncelenmesi

. 4.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, pp.1

Türkiye’de Trafik Kaza Sayılarının Rassal-Parametreler Negatif Binom Panel Veri Yöntemi İle Modellenmesi

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi, Isparta, Turkey, pp.1

Türkiye’de Trafik Kaza Sayılarının Rassal-Parametreler Negatif Binom Panel Veri Yöntemi İle Modellenmesi

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi, Isparta, Turkey, pp.1

Toplu Taşımada Elektrikli Araç Dönemine Geçilmesi: Erzurumİli Örneği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.564-575

Akıllı Yol Sistemlerine Yönelik Uygulama Çalışmaları

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.201-207

Kavşak Yönetiminde Akıllı Ulaşım Sistemleri

1. Akıllı Ulaştırma Sistemleri Konferansı, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.159-170 Sustainable Development

Comparison of Modern and Conventional Methods at the Entrance and Exit of Tunnels

International Conference on Traffic and Transport Engineering 2018, Belgrade, Serbia, 27 - 28 September 2018, vol.1, pp.831-841

SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION STRATEGIES IN MEGA CITIES

World Cities Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2018 Sustainable Development

A MULTINOMIAL LOGIT ANALYSIS OF TRANSPORTATION MODE CHOICE IN ANKARA ERZURUM AND BAYBURT PROVINCES OF TURKEY

ModTech International Conference Modern Technologies in Industrial Engineering, 15 - 18 June 2016

Determination of traffic safety with methods alternative to traditional metods

International conference on civil, environmental and medical engineering, 4 - 05 June 2015

Clustering of Districts in Erzurum by Number of Injury

ICTTE 2015 : 2015 4th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, 24 - 25 May 2015

Geographical Information Systems Aided Traffic Accident Analysis Case Study: City of Erzurum North Ring Road

Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), Belgrade, Serbia, 27 November 2014 Sustainable Development

Trafik hareketliliğine göre Türkiye de illerin kümelenmesi

5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Ve Sergisi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014

TÜRKİYE DE İL GÜVENLİKLERİNİN TBA ve AHP İLE İNCELENMESİ

5.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.213-231

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AIDED TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS CASE STUDY: CITY OF ERZURUM NORTH RING ROAD

2nd International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), Belgrade, Serbia And Montenegro, 27 - 28 November 2014, pp.336-342 Sustainable Development identifier

Trafik kazalarının Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi ile Modellenmesi

4. Coğrafi Bilgi sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2013

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Bütünleşmiş Toplu Taşıma Sistemi

10. Ulaştırma Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2013 Sustainable Development

Erzurum North Ring Road Accident Prediction Model with Artificial Neural Network

26 Th European Conference On Operational Research, Euro2013, Roma, Italy, 1 - 04 July 2013

Trafik kazalarındaki sürücü faktörünün istatistiksel olarak incelenmesi

4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2013

Genelleştirilmiş lineer regresyon ile Erzurum Tortum yolu trafik kaza tahmin modeli

4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2013

Türkiye deki Şehirdışı Trafik Kazalarının Mekansal Analizi

Karayolu 2. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2011

Türkiye deki Trafik Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU BMYS’2008, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2008

Books & Book Chapters

Other Publications