Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Integrated MCDM for a Medical Company Selection in Health Sector

International Journal of Scientific and Technological Research, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE DYNAMIC FACILITY LAYOUT PROBLEMS WITH CLOSENESS RATE: A FUZZY DECISION SUPPORT SYSTEM APPROACH

Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, vol.5, pp.300-311, 2017 (Other Refereed National Journals)

Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma Bir Literatür Araştırması

Sigma, vol.32, pp.503-523, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstri 4.0 Perspektifinde Robotik Süreç Otomasyonu ve Dijitalleşme

27. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 March 2022, pp.13

Çok amaçlı tesis yerleşim düzeni problemi için bir tavlama benzetimi algoritması

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.136

Dinamik Yerleşim Düzeni Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel Yaklaşım

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 September 2017

Facility Layout Optimization Using Fuzzy Weighted Quadratic Assignment Problem (FQAP): A Case Study Under A Company

International Conference on Industrial Engineering and Technology Management, 7 - 08 April 2017

DEPO YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNE STOKASTİK AHP ve BULANIK VIKOR YAKLAŞIMI BİR UYGULAMA

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 12 - 14 October 2016

Tedarikçi Medikal Firmasının Bütünleşik AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemi ile Seçimi Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015