Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Gıda Firmasında Yalın Teknikler Kullanarak Süreç İyileştirme

11. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 December 2023, pp.1-2

YALIN İÇ LOJİSTİK VE GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

6. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2023, pp.426-433 Sustainable Development

A MULTI CRITERIA DECISION MAKING APPROACH BASED ON ENTROPY AND MOORA METHOD FOR THE MASK SELECTION PROBLEM

The 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Ordu, Turkey, 20 May 2022

EVALUATION OF WEARABLE HEALTH TECHNOLOGIES USED IN COVID-19 BY ENTROPY AND ELECTRE METHOD

The 5th International Conference on Life and Engineering Sciences, Antalya, Turkey, 19 May 2022

Endüstri 4.0 Perspektifinde Robotik Süreç Otomasyonu ve Dijitalleşme

27. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 March 2022, pp.13

Çok amaçlı tesis yerleşim düzeni problemi için bir tavlama benzetimi algoritması

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.136

Dinamik Yerleşim Düzeni Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel Yaklaşım

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 September 2017

Facility Layout Optimization Using Fuzzy Weighted Quadratic Assignment Problem (FQAP): A Case Study Under A Company

International Conference on Industrial Engineering and Technology Management, 7 - 08 April 2017

DEPO YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNE STOKASTİK AHP ve BULANIK VIKOR YAKLAŞIMI BİR UYGULAMA

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 12 - 14 October 2016

Tedarikçi Medikal Firmasının Bütünleşik AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemi ile Seçimi Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

152

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

181

H-Index (Scopus)

2

Project

3
UN Sustainable Development Goals