Öğr.Gör.

Bahar TURGUT


Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

ÖSYM KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLAR

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk

2016 - 2017

2016 - 2017

Araştırma Görevlisi

Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2015 - 2017

2015 - 2017

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu , Hukuk Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

MYO Müdür Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu , Adalet Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Protokol, Davranış Kuralları ve Hitabet

Lisans

Lisans

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Ön Lisans

Ön Lisans

Hukukun Temel Kavramları

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki Yazışma

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Hukuk

Lisans

Lisans

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Ön Lisans

Ön Lisans

Anayasa Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Ceza Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

İnsan Hakları

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

GARANTÖRSEL İHMALİ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ İNCELENMESİ

Turgut B.

ULUSLARARASI ADALET KONGRESİ, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.788-802

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

kovuşturma evresine ilişkin yazışma örnekleri

Turgut B.

Hukuk Dili Ve Adli Yazışma, yardımcı t. e.., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-19, 2019

2018

2018

ÖSYM KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLAR

Karataş B.

Onikilevha, İstanbul, 2018

2017

2017

AVUKATLIK VE NOTERLİK MESLEK ETİĞİ

Turgut B.

Adalet Meslek Etiği, Ercoşkun Şenol K., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-17, 2017

2017

2017

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) NEDİR?

Turgut B.

Kalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku Bilgisi, şenol c., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-15, 2017

2017

2017

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) BİLGİ SİSTEMLERİ VE PORTALLARI

Turgut B.

Kalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku Bilgisi, şenol c., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-16, 2017