Arş.Gör.

Başak AYTATLI


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Pr, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/İşletme Pr., Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Erzurum Kentinde kişi başına düşmesi gereken aktif açık ve yeşil alan miktarının matematiksel modelle belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

İşletme, Dil ve Edebiyat, Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The role of Green Spaces in The Prevention of Crimes in Urban Landscape Planning: Sample of Erzurum

Sezen I. , Aytatlı B.

Kent Akademisi, cilt.12, ss.823-834, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Satisfaction Analysis of Recreational Quality of Erciyes Mountain Ski Center

SEZEN I. , HİLAL GÖKTUĞ T., AYTATLI B. , YIKILMAZ E.

MİMARLIK BİLİMİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri

DEMİRCAN N. , AYTATLI B. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N.

Bartın Orman Fakultesi Dergisi, cilt.20, ss.420-430, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

SEZEN I. , AYTATLI B. , AĞRILI R. A. , PATAN E.

ATA PLANLAMA DERGİSİ, cilt.1, ss.25-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Student Centered Landscape Scenarios in Winter City University Campuses: Erzurum Ataturk University Case

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , KUZULUGİL A. C. , AYTATLI B.

Journal of Engineering Technology, cilt.4, ss.42-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Effect of humic and fulvic acid application on growth parameters in Impatiens walleriana L

ESRİNGÜ A. , SEZEN I. , AYTATLI B. , ERCİŞLİ S.

Academic Agricultural Journal, cilt.4, ss.37-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kadın Peyzaj Mimarlarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Yeri ve Önemi

DEMİR M. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AYTATLI B. , GÖKTUĞ T. H. , BULUT Y.

Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.125-133, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kadın Peyzaj Mimarlarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Yeri ve Önemi

DEMİR M., DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AYTATLI B. , GÖKTUĞ T. H. , BULUT Y.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, cilt.1, ss.125-133, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kent Mobilyaları Tasarım Sürecinin Pavilion Yapılarının TasarımındaKullanılması

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , KUZULUGİL A. C. , AYTATLI B. , tutal b.

4th International Symposium onInnovative Approaches inArchitecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019, ss.101-105

2019

2019

Peyzaj Tasarım Çalışmalarında Biçim GeometrisininDeğerlendirilmesinde Öğrenci Gözü İle Yaklaşımın Değerlendirilmesi

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AYTATLI B. , KUZULUGİL A. C. , AKAY K.

4th International Symposium onInnovative Approaches inArchitecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019, ss.106-112

2019

2019

Determination of the Quality of Green Areas in the City of Erzurum

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , KUZULUGİL A. C. , AYTATLI B. , AVCI E.

1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCESWOCOLS 2019, Budapest, Macaristan, 30 June - 07 July 2019, ss.39

2019

2019

Determination of Field use Changes and Green Infrastructure System by Using LandscapeMethods: Erzurum City Example

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AVDAN U., AYTATLI B. , KUZULUGİL A. C. , AVCI E.

1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCESWOCOLS 2019, Budapest, Macaristan, 30 June - 07 July 2019, ss.36-37

2019

2019

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği

AYTATLI B. , KUZULUGİL A. C. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N.

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği, 22 - 24 April 2019, ss.951-961

2019

2019

Fakülte Çevresi Rekreasyon Alanlarının Mekânsal Konfigürasyonu ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kullanım Açısından İrdelenmesi: Atatürk Üniversitesi Kampüs Örneği

AYTATLI B. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , KUZULUGİL A. C.

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Section: Fine Arts, Design and Architecture, 19 - 21 April 2019, ss.21-29

2018

2018

Erzurum Kombina Kurumu Endüstriyel Miras Alanı Olarak Kent Peyzajına Entegrasyonu

AYTATLI B. , KUZULUGİL A. C. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018, cilt.4, ss.464-473

2018

2018

Plastik Objelerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi , Atatürk Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Örneği

AKPINAR KÜLEKÇİ E. , AYTATLI B.

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 November 2018, cilt.1, no.1, ss.437-436 Creative Commons License

2016

2016

ERZİNCAN KİMLİĞİNİN BİR PARÇASI OLAN ÜZÜM BAĞLARININ KIRSAL PEYZAJ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZULUGİL A. C. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AYTATLI B.

Ululslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.3, ss.555-562

2016

2016

KIŞ KENTLERİNDE KAPALI MEKANLARDA BİTKİSELTASARIMLAR VE KIŞ BAHÇELERİ

SEZEN I. , AYTATLI B.

İnternational winter cities symposium 2016, 10 - 12 February 2016

2016

2016

KIŞ KENTLERİNDE KIS MANZARASINA UYGUN BAZI BİTKİLER

AYTATLI B. , SEZEN I. , PATAN E., ÇELİK G.

INTERNATIONALWINTER CITIESSYMPOSIUM, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 February 2016, ss.1306-1313

2015

2015

Main Architectural Characteristics of Traditional Erzurum Houses and Their Contribution to Tourism

ÇELİK G. , ŞİMŞEK G. , AYTATLI B.

International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC), 30 September - 04 October 2015

2015

2015

Process of the Changes in Open and Green Spaces of Cultural Heritage after the Emergence of Modern Turkish Republic the Case of Erzurum

AYTATLI B. , ŞİMŞEK G. , ÇELİK G.

Cultural Landscapes and Heritage Values: Embracing Change in the Management of Place, Amherstburg, Kanada, 13 - 15 May 2015

2011

2011

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kadın

DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , DEMİR M., AYTATLI B.

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 May 2011, ss.1074-1083

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

FARKLI PERSPEKTİFLERDEN KIŞ TURİZM

KUZULUGİL A. C. , AYTATLI B. , DEMİRCİOĞLU YILDIZ N. , AVCI E.

KIŞ KENTLERİNDE AÇIK-YEŞİL ALAN FONKSİYONLARININ TURİZMÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ, Ahmet ÇAVUŞ, Editör, Paradigma Akademi, Erzurum, ss.209-225, 2019

2018

2018

MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENiLiKÇi YAKLAŞIMLA

AYTATLI B. , AKPINAR KÜLEKÇİ E.

EKOMÜZELERİN SÜRDÜRLEBİLİR KÜLTÜREL PEYZAJA VE TURİZME ETKİLERİ, , Editör, GECE AKADEMİ, ss.163-176, 2018 Creative Commons License

2018

2018

MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR

AKPINAR KÜLEKÇİ E., AYTATLI B.

Plastik Objelerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Örneği, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.341-354, 2018

Tasarım

Aralık 2018

Aralık 2018

Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesi peyzaj tasarımı

AYTATLI B.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1