Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nightscape In Urban Landscape Design

5 th Symposium on Innovation in Architecture, Planning and Design , İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2023, pp.42-47 Sustainable Development

Determination Of Children's Playground Design Criteria In Cold Climate Regions

5 th Symposium on Innovation in Architecture, Planning and Design, İstanbul, Turkey, 23 November - 25 December 2023, pp.36-41 Sustainable Development

“LAND ART” Examples in Rural Landscape

EGE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 December 2022, vol.1, pp.3178-3191

Üniversite Yerleşkelerinin Mekân Dizim Analizi ile Değerlendirilmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği

6th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies, Erzurum, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.86-92 Creative Commons License

New Approaches in Education: Forest Schools

PACE-2021 International Congress on the Phenomenological Aspects of Civil Engineering, Erzurum, Turkey, 20 July 2021, pp.578-582 Sustainable Development

Kent Mobilyaları Tasarım Sürecinin Pavilion Yapılarının TasarımındaKullanılması

4th International Symposium onInnovative Approaches inArchitecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019, pp.101-105

Determination of the Quality of Green Areas in the City of Erzurum

1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCESWOCOLS 2019, Budapest, Hungary, 30 June - 07 July 2019, pp.39

Sivas Kentinde Yeşil Alanların Yeterliliğinin Belirlenmesi

CUMHURİYET 1. ULUSLAR ARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.138-146

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği, 22 - 24 April 2019, pp.951-961

Erzurum Kombina Kurumu Endüstriyel Miras Alanı Olarak Kent Peyzajına Entegrasyonu

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018, vol.4, pp.464-473

Plastik Objelerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi , Atatürk Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Örneği

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, no.1, pp.437-436 Creative Commons License

Sustainability of Historical Urban Landscape :Example of Erzurum City Center

The 5th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2018), Praha, Czech Republic, 23 - 27 July 2018, pp.75-76 Sustainable Development

KIŞ KENTLERİNDE KAPALI MEKANLARDA BİTKİSELTASARIMLAR VE KIŞ BAHÇELERİ

İnternational winter cities symposium 2016, 10 - 12 February 2016

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kadın

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 May 2011, pp.1074-1083

Books & Book Chapters

KUTSAL MEKANLARDA BİTKİ KULLANIMI: ERZİNCAN KENT MERKEZİ CAMİİLERİ ÖRNEĞİ

in: İç Mekan, Çevre ve Bitkisel Tasarımda Güncel Araştırmalar I, Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ Dr. Öğr. Üyesi Asuman AYSU, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, Erzurum, pp.55-69, 2021

EKOMÜZELERİN SÜRDÜRLEBİLİR KÜLTÜREL PEYZAJA VE TURİZME ETKİLERİ

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENiLiKÇi YAKLAŞIMLA, , Editor, GECE AKADEMİ, pp.163-176, 2018 Creative Commons License

Plastik Objelerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Örneği

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.341-354, 2018

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

43

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals