Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Phenolic Compounds from Cotinus Coggygria Scop.with Alpha Glucosidase Inhibition

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.44, sa.2, ss.127-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Standardization of the Ethyl Acetate Extract from Quercus macranthera subsp. syspirensis

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Anatomy of Anchusa azurea Miller (Boraginaceae)

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.146-147

In Vitro Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Quercus macranthera subsp. syspirensis

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.193-194

Phenolic compounds from the leaves of Cotinus coggygria Scop. with alpha glucosidase inhibition

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.36

Secondary metabolites from Cotinus coggygria Scop.

9th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, JSP, PSE and SIF, Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Temmuz 2016, cilt.82 identifier

In vitro antidiabetic activity of Cotinus coggygria Scop.

9th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, JSP, PSE and SIF, Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Temmuz 2016, cilt.82 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Cetraria islandica

FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Demirezer L.Ö., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B., Köroğlu A., Yalçın F.N. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.251-256, 2017

Piper nigrum

FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Demirezer L.Ö., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B., Köroğlu A., Yalçın F.N. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.873-883, 2017