Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Standardization of the Ethyl Acetate Extract from Quercus macranthera subsp. syspirensis

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Anatomy of Anchusa azurea Miller (Boraginaceae)

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.146-147

In Vitro Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Quercus macranthera subsp. syspirensis

ISOPS-12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.193-194

Phenolic compounds from the leaves of Cotinus coggygria Scop. with alpha glucosidase inhibition

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.36

Secondary metabolites from Cotinus coggygria Scop.

9th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, JSP, PSE and SIF, Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Temmuz 2016, cilt.82 identifier

In vitro antidiabetic activity of Cotinus coggygria Scop.

9th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, JSP, PSE and SIF, Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Temmuz 2016, cilt.82 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Cetraria islandica

FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Demirezer L.Ö., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B., Köroğlu A., Yalçın F.N. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.251-256, 2017

Piper nigrum

FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Demirezer L.Ö., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B., Köroğlu A., Yalçın F.N. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.873-883, 2017