Contact

Address Information

  • Kalp Merkezi Binası, 3. Kat, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

  • Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Merkezi Binası, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü