Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TARİHİ TAŞ HAN ESNAFININ TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, no.47, pp.289-294, 2020 (International Refereed University Journal)

TÜKETİCİLERİN OPTİK ÜRÜN TERCİHLERİ

Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.439-448, 2016 (International Refereed University Journal)

Ilıca Şeker Fabrikası Çalışanlarının İş Memnuniyeti Ergonomik Çalışma Koşulları ve İş Stresi Yönünden İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, pp.51-60, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.76-89, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konaklama işletmelerinde dijital pazarlama uygulamaları

Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.861-870

GENÇLİK TURİZMDE SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN İTİCİ VE ÇEKİCİ FAKTÖRLER

I.Uluslararası Kış Turizm Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.365-370

Tüketicilerin Optik Ürün Tercihleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu., Turkey, 30 - 31 May 2014, pp.26

Books & Book Chapters

Turizm Sektöründe Dijital Pazarlama

in: İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.101-112, 2021

Examining the Governmental Incentive Policies for Tourism in Turkey by the Provinces

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.161-170, 2020

Uluslararasılaşmayı Engelleyen Faktörler

lap lambert academic publishing, Beau-Bassin-Rose-Hill, 2017

Dosyalama Sistemleri ve Organizasyonu

in: Dosyalama ve Arşivleme, Salih Börteçine Avcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.15-25, 2016