Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON INTERNAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN POULTRY HOUSE

International Conference on Natural and Applied Sciences-II, Bogota, Colombia, 5 - 07 April 2022, pp.480-485

Biyogaz ve Önemi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015

Organik Tarım İçin Seraların Planlanması

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.36-37

Doğu Anadolu Bölgesindeki Kırsal Yerleşimlerin Durumu ve Merkezi Köyler İçin Yeni Bir Yaklaşım

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.13-15

The Importance of The Environmental Impact Assessment And The InspectionofStructures In The Tahtalı Dam And Its River Basin And Protected Zones In TheIzmir Metrapolitan Area.

Proceedings International Sympozyum On Water Resources And Environmental Impact Assessment, İstanbul, Turkey, 11 - 13 July 2001, pp.1-7 Sustainable Development

Kar Örtüsünün Toprağın Nem İçeriği Üzerine Etkisi

II. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 February 2000, pp.29-32

Hayvan Barınaklarını Kirletici Unsurlar ve Etkileri

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 November 1999, pp.20-23

A Study on Determining The Thermal Conductivity of Some Insulating Materials Used in Farm Buildings

International Conference on Agricultural Engineering, Oslo, Norway, 24 - 27 August 1998, pp.11

Kar Çığlarının Oluşması ve Oluşumunda Etkili Olan Etmenler

I. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 20 February 1998, pp.15-18

Bitkisel Üretimde Dondan Korunmada Yağmurlama Yönteminin Uygulanması

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 1997, pp.12-15

Kar Çığları ve Kırsal Alandaki Etkisi

6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 June 1997, pp.11-13

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

97

H-Index (Scopus)

5

Project

5

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals