Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Different Cure Conditions on Compressive Strength of Concrete Having Different Properties

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.14, pp.1756-1759, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of cement dust on some soil characteristics

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.11, no.11, pp.1030-1033, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effects of Cement Dust on Some Soil Characteristics

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.11, no.11, pp.1030-1033, 2002 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

The Comparison of Structure of Existing Stable with Standards of Stable Requested in IPARD Program in Erzurum Central Districts, Turkey

Journal of Agricultural Production, vol.2, no.2, pp.55-66, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum ve Çevresinde Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.28-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Mevsimlerde Kafes Seviyesinin Yumurtacı Tavukların Performans veYumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.145-152, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Replacing cattle manure ash as cement into concrete

Journal of Applied Sciences, vol.6, no.13, pp.2840-2842, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Effect of environmental conditions in poultry houses on the performance of laying hens

International Journal of Poultry Science, vol.5, pp.26-30, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hayvan Barınaklarının Durak Tabanında Hafif Betonun Kullanımı Olanakları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, vol.33, no.1, pp.135-138, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyogaz ve Önemi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015

Organik Tarım İçin Seraların Planlanması

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.36-37

Organik Tarım İçin Seraların Planlanması

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.36-37

Doğu Anadolu Bölgesindeki Kırsal Yerleşimlerin Durumu ve Merkezi Köyler İçin Yeni Bir Yaklaşım

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.13-15

Doğu Anadolu Bölgesindeki Kırsal Yerleşimlerin Durumu ve Merkezi Köyler İçin Yeni Bir Yaklaşım

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.13-15

The Importance of The Environmental Impact Assessment And The InspectionofStructures In The Tahtalı Dam And Its River Basin And Protected Zones In TheIzmir Metrapolitan Area.

Proceedings International Sympozyum On Water Resources And Environmental Impact Assessment, İstanbul, Turkey, 11 - 13 July 2001, pp.1-7 Sustainable Development

The Importance of The Environmental Impact Assessment And The InspectionofStructures In The Tahtalı Dam And Its River Basin And Protected Zones In TheIzmir Metrapolitan Area.

Proceedings International Sympozyum On Water Resources And Environmental Impact Assessment, İstanbul, Turkey, 11 - 13 July 2001, pp.1-7 Sustainable Development

Kar Örtüsünün Toprağın Nem İçeriği Üzerine Etkisi

II. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 February 2000, pp.29-32

Kar Örtüsünün Toprağın Nem İçeriği Üzerine Etkisi

II. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 February 2000, pp.29-32

Hayvan Barınaklarını Kirletici Unsurlar ve Etkileri

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 November 1999, pp.20-23

Hayvan Barınaklarını Kirletici Unsurlar ve Etkileri

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 November 1999, pp.20-23

A Study on Determining The Thermal Conductivity of Some Insulating Materials Used in Farm Buildings

International Conference on Agricultural Engineering, Oslo, Norway, 24 - 27 August 1998, pp.11

A Study on Determining The Thermal Conductivity of Some Insulating Materials Used in Farm Buildings

International Conference on Agricultural Engineering, Oslo, Norway, 24 - 27 August 1998, pp.11

Kar Çığlarının Oluşması ve Oluşumunda Etkili Olan Etmenler

I. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 20 February 1998, pp.15-18

Kar Çığlarının Oluşması ve Oluşumunda Etkili Olan Etmenler

I. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 20 February 1998, pp.15-18

Bitkisel Üretimde Dondan Korunmada Yağmurlama Yönteminin Uygulanması

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 1997, pp.12-15

Bitkisel Üretimde Dondan Korunmada Yağmurlama Yönteminin Uygulanması

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 1997, pp.12-15

Kar Çığları ve Kırsal Alandaki Etkisi

6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 June 1997, pp.11-13

Kar Çığları ve Kırsal Alandaki Etkisi

6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 June 1997, pp.11-13