Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF FOOD AND ENERGY PRICES ON INFLATION: THE CASE OF TURKEY

2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 21 - 22 December 2022

Relationship Between Health Expenditures and Income: Selected OECD Countries

V. International New York Academic Research Congress, New York, United States Of America, 23 - 25 April 2022, pp.629-637 Sustainable Development

CORRUPTION, HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND GROWTH: AN APPLICATION ON BRIC COUNTRIES

IV. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, New York, United States Of America, 15 January 2022 Sustainable Development

Enerji Tüketimi ve Karbon Salınımı

International World Energy Conference, Kayseri, Turkey, 3 - 04 December 2021, pp.393-400 Sustainable Development

Enerji Tüketim, Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme: Asya Pasifik Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

International World Energy Conference, Kayseri, Turkey, 3 - 04 December 2021, pp.401-408 Sustainable Development

The Effects of Macroeconomic Indicators on Industrial Production Index

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.252-260

COVİD-19’UN EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

V. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, Ankara, Turkey, 24 August - 25 October 2021, pp.65-70

Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1239-1246

Books & Book Chapters

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ GEÇİŞKENLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖRT ÇIKMAZI: FAİZ, ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE İŞSİZLİK, Doç. Dr. Serkan KÜNÜ,Arş. Gör. Dr. Gürkan BOZMA, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-35, 2022

ENFLASYON VE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: EKONOMİ VE İŞLETMECİLİK Gelişim Değişim Dönüşüm, Dr. Gökhan SÜMER, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.166-176, 2022

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

in: Sağlık Yönetimi Güncel Konular üzerine Akademik Değerlendirmeler , Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI,Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin UYSAL, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.7-21, 2022

Sürdürülebilir Kalkınma: Yeşil Ekonomi Modeli

in: Dirençli Şehir Yolunda Toplum Politikaları , Hüseyin Murat lehimler, Editor, Nobel Yayınevi, Kocaeli, pp.179-196, 2022 Sustainable Development

Sağlık Harcamalarının Tüketici Fiyat Endeksi Üzerine Etkisi

in: Olağan Dönemlerde Enflasyon Olgusu ve Çözüm Önerileri, Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ulvi UZUN, Editor, Ekin Yayınevi, İstanbul, pp.24-38, 2022

Covid-19 Dönemi Finansal Piyasalarda Yaşanan Hareketler

in: Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Çalışmalar: Teori, Uygulama ve Analizler , Prof. Dr. Mehmet BAŞ,Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.83-98, 2021

Döviz Piyasası Kur ve Türleri

in: Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamaları , Ömer Faruk Aslan, Editor, Efe Akademi , İstanbul, pp.171-186, 2021

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK KAVRAMLARI: TÜRKİYE’DE BÖLGESEL VE YEREL GELİŞMELER

in: Yerel Ekonomik Kalkınma ve Güncel Yaklaşımlar , Doç. Dr. Enver Erdinç DİNÇSOY, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.153-170, 2021

Other Publications

Metrics

Publication

27

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals