Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Macroeconomic Indicators on Industrial Production Index

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.252-260

Investigation of Factors Affecting Inflation in the Turkish Economy

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.246-251

Overall Evaluation on Azerbaijan Economy

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.275-281

COVİD-19’UN EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

V. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, Ankara, Turkey, 24 August - 25 October 2021, pp.65-70

IMPACT OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: PANEL ANALYSIS ON TR72 REGION

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.387-391 Creative Commons License Sustainable Development

FACTORS AFFECTING THE HOUSING PRICE INDEX: THE CASE OF TR72

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.335-344 Creative Commons License

Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1239-1246

Books & Book Chapters

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

in: Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamalar , Ömer Faruk Aslan, Editor, Efe Akademi , İstanbul, pp.219-233, 2021

Döviz Piyasası Kur ve Türleri

in: Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamaları , Ömer Faruk Aslan, Editor, Efe Akademi , İstanbul, pp.171-186, 2021

Other Publications