Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

7101 Sayılı Kanunla İİK m. 206'da Yapılan Değişikliklerin Kamu Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi

in: SELÇUK HUKUK KONGRESİ II (15-19 ARALIK 2021) TAM METİN KİTABI, Ümit Süleyman Üstün, Ebru Tüzemen Atik, Mehmet Akçaal, Kemal Erdoğan, Hüseyin Tokat, Yasemin Türkmenoğlu, Emsalgül Doğan, Türk, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.361-391, 2022

Turizm Yatırımlarına Dair Hukuki Düzenlemeler

in: TURİZİM MEVZUATI, OLCAY IŞIK, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.181-201, 2020 Creative Commons License

TURİZM SEKTÖRÜ SÖZLEŞME TÜRLERİ

in: TURİZİM MEVZUATI, OLCAY IŞIK, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.125-145, 2020 Creative Commons License

adli yargı kalem teşkilatı

in: Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi, taner emre yardımcı, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-28, 2018 Creative Commons License

ADLİ VE İDARİ YARGI KALEM TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVLERİ

in: KALEM MEVZUATI VE TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ, TANER EMRE YARDIMCI, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.28-52, 2018 Creative Commons License

turizm yatırımlarına ilişkin hukuki düzenlemeler

in: turizm mevzuatı, olcay ışık,salimya ganiyeva, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.112-165, 2018 Creative Commons License

TURİZM MEVZUATINDAKİ DİĞER DÜZENLEMELER

in: TURİZM MEVZUAT, OLCAY IŞIK, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.165-198, 2018 Creative Commons License

TURİZM HUKUKUNDA SÖZLEŞMELER

in: TURİZM MEVZUATI, OLCAY IŞIK, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.220-240, 2018 Creative Commons License