Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • İletişim Bilimleri

  • Dil ve Edebiyat

  • Batı Dilleri ve Edebiyatları

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı