General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Tasavvuf Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism, Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

2

Project

11

Thesis Advisory

19
UN Sustainable Development Goals

Biography

1965 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Tasavvvufta Velayet Kavramı” adlı Yüksek Lisans tezini, 1997 yılında “Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivasi Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” adlı doktora tezini tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan yardımcılığı ve İlahiyat Önlisans Programı koordinatörlüğü, Soyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı ile Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi ve Uygulama Merkezinde müdür olarak idari görevlerde bulunmuştur.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Nurettin Topçu Sempozyumu, Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumlarını koordine etmiş, Sempozyum kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.

Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivasi Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu, Hüseyin Bey ve Ahmed Avni Bey’in Gülşen-i Raz Şerhleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâmesi, Hacı Bektaş-ı Veli Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım gibi yayımlanmış kitapları yanında yine yayımlanmış pek çok makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Contact

Email
cengizg@atauni.edu.tr
Web Page
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Office Phone
+90 442 231 Extension: 3573
Office
117
Address
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Erzurum