Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BÜYÜK TAARRUZUN HUKUKİ DÜZENLEMELER VE TBMM TUTANAKLARINA YANSIMALARI

100. YILI MÜNASEBETİYLE BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ GENÇLİK KONGRESİ, 26 August 2022

Kamuda Çalışan İşçilerin İş Güvenliği ve İş Kazaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Labor Economics and Industrial Relations, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 May 2021, pp.130-137

Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin Türkiye Ekonomisine Etkileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Milli Mücadele'nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Uluslararası Gençlik Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 19 May 2019, pp.568-580

Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin Çalışma Hayatı ve İş Hukuku Alanındaki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

Milli Mücadele'nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Uluslararası Gençlik Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 19 May 2019, pp.554-567 Sustainable Development

İŞ HUKUKU DERSLERİ AÇISINDAN FLIPPED CLASSROOM TEKNİĞİ

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

FARKLI PERSPEKTİFLERLE HUKUKUN İKTİSADİ ANALİZİ VE İŞ HUKUKU

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME IŞIĞINDA ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYADAKİ MAHREMİYET HAKLARI

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Hukukunun Rolü ve Önemi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Adaletin Tesisinde Avukatlık Mesleğinin Rolü ve Önemi

8. Hukukun Gençleri Sempozyumu, Turkey, 24 - 25 November 2017

Books & Book Chapters

BÜYÜK TAARRUZ’UN HUKUKİ DÜZENLEMELER VE TBMM TUTANAKLARINA YANSIMALARI

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar X, KARAMAN DAVUT, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.471-483, 2022

KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZALARI FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Öge Serdar, Editor, Eğitim, Konya, pp.525-539, 2021

Çalışanların İş Hukuku Farkındalıkları, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Örneği

in: Çalışma Ekonomisi ve İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler ve Araştırmalar, GÜNEY Ahmet,SIÇRAR Harun, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.75-97, 2021

Metrics

Publication

35

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals