Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retrospective Morphometric Analysis of the Infraorbital Foramen with Cone Beam Computed Tomography

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.20, ss.1053-1064, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unilateral Bone Cavities Situated Near the Angle of the Mandibula

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.26, ss.27-28, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The importance of cone beam CT in the radiological detection of osteomalacia.

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.41, ss.234-240, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The importance of cone beam CT in the radiological detection of osteomalacia.

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.41, ss.234-240, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The mandibular angle in osteoporotic men

Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal, cilt.16, ss.181-184, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Handedness differences in dental traumatic injuries of boxers

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.39, ss.803-807, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dental panoramic radiography in the diagnosis of osteoporosis

Journal Of International Medical Research, cilt.36, ss.792-799, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dentigeröz Kist, Lateral Periodontal Kist, Residüel Kist, Bukkal Bifurkasyon Kisti

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemik Mineral Yoğunluk Ölçüm Yöntemleri ve Diş Hekimliği

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.71-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship of the chronic renal failure with carotid artery calcifications dental pulp calcifications and dental pulp stones

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.289-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare case of bilateral complex odontomas Clinical radiological and histopathological findings

Jounal of Oral and Maxillofacial Radiology, cilt.2, ss.88-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoma Cutis MR DVT ve USG bulguları

Oral Diagnoz ve Maksiilofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, 2013, Erzurum., 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsiziv kanal kisti

Oral Diagnoz ve Maksiilofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, 2013, Erzurum., 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Cone Beam Computed Tomography in The Radiological Detection of Osteomalacia

12th European Congress of the Dento-Maksillo Facial Radiology, İstanbul, Turkey., 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple cases of submandibular sialolithiasis detected by cone beam computed tomography

Atatürk Üniv. Dis Hek. Fak. Derg., cilt.20, ss.189-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Three Dimensional Cephalometry for Diagnosis and Treatment Planning of Impacted Canines

86th Congress of the European Orthodontic Society, Portoroz, Slovenia., 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Odontodysplasia a case report

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects., cilt.3, ss.141-144, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral pemphigus vulgaris a case report with review of the literature

J Oral Sciences, cilt.50, ss.359-362, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Florid cemento osseous dysplasia a case report

Med Oral Patol Oral Cir Bucal, cilt.12, ss.348-350, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cemento osseous dysplasias

Revista de Clínica e Pesquisa Odontológica, cilt.3, ss.43-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral liken planus 4 vaka raporu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTE DERGİSİ, cilt.16, ss.56-60, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kompaund Odontoma

XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Erzurum., 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artı Dişler Vaka raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.79-81, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Etik

Dişhekimliği Dergisi., cilt.10, ss.44-49, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent Herpes Labialis

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.13, ss.31-35, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examination of Mandibular Canal Branches with CBCT and Panoramic Radiography

XVI. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, LUCERNE, İsviçre, 13 - 16 June 2018

Keratokistik odontojenik tümör

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Travmaya bağlı Retrograt Periimplantitis

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

13 yasındaki hastada 3. molar dis ile ilişkili dentigeröz kist vaka raporu.

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.1-2

13 yasındaki hastada 3. molar dis ile ilişkili dentigeröz kist vaka raporu.

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.1-2

Localiation of The İnfraorbital Foramen by Using Cone Beam Computed Tomography

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, Türkiye, 17 - 19 April 2015

Lateral periodental kist: bir vaka raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 April 2013, ss.1-2

Bilateral kompleks odontoma: bir vaka raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 April 2013, ss.1-2

Lateral periodental kist: bir vaka raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 April 2013, ss.1-2

Bilateral kompleks odontoma: bir vaka raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 April 2013, ss.1-2

Importance of detailed radiological examination: report of two case of fibrous dysplasia

XII. European congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 June 2010, ss.1-2

Four cases of submandibular sialolithiasis presented with cone beam computed tomography

XII. European congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 June 2010, ss.1-2

Four cases of submandibular sialolithiasis presented with cone beam computed tomography

XII. European congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 June 2010, ss.1-2

Importance of detailed radiological examination: report of two case of fibrous dysplasia

XII. European congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 June 2010, ss.1-2

Oral rhabdomyosarkoma

7. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyomu., Erzurum, Türkiye, 1 - 04 March 2007, ss.1-2

Oral rhabdomyosarkoma

7. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyomu., Erzurum, Türkiye, 1 - 04 March 2007, ss.1-2

Oral liken planus: 4 olgu bildirimi

XI. Konservatif Bilim Dalları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 March 2006, ss.1-2

Oral liken planus: 4 olgu bildirimi

XI. Konservatif Bilim Dalları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 March 2006, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri