General Information

Institutional Information: Sosyal Bilimler Enstitüsü, -
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

7

Biography

İlköğrenimini Kastamonu’da orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı.

2005 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 2009 yılında bitirdi.

2009 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda başladığı “Yüksek Lisans” öğrenimini 2012 yılında “Hâfiz-i Şirazî'nin gazellerinde mitolojik unsurlar” adlı çalışmasıyla tamamladı.

2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 

2014 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Halen Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görevini sürdürmektedir.