Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2004 - Continues Professor

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1998 - 2004 Associate Professor

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1995 - 1998 Assistant Professor

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1988 - 1995 Research Assistant

  Ataturk University, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2002 - 2014 Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Doctorate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1950-1980)

 • Postgraduate Osmanlı Paleografyası

 • Undergraduate Lisans Tamamlama Çalışması

 • Undergraduate Lisans Tamamlama Çalışması

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Doctorate Başlangıçtan Günümüze Türk-Alman İlişkileri (20.Yüzyıl)

 • Doctorate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1923-50)