Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tam Bağımsızlık /Millî Birlik ve Beraberlik Sürecinde Erzurum ve Erzurum Kongresi

MİLLÎ MÜCADELE’NİN 100. YILI MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANADOLU’YA GEÇİŞİ VE KONGRELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 24 - 26 April 2018, vol.1, pp.211-248

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Bulunan Almanların Telgraf Ve Raporları Üzerine Değerlendirmeler

9. Uluslararası Atatürk Kongresi The 9th Internatıonal Congress On Atatürk, Ankara, Turkey, 12 - 15 November 2019, vol.3, pp.2039-2072

Birinci Dünya Savaş’xxında Kafkas Cephesi’xxndeki Alman Asker, Savaş Muhabiri, Diplomat ve Ajanlarının Yazıları Üzerine Değerlendirmeler

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. Kurtluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 - 13 March 2018, vol.1, pp.227-250

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Erzurum Palandöken’xxde Bir Kayak Kursu ve Bakü Heyet-i Seferiyesi

Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi), Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2016

Alman Arşiv Belgeleri Işığında Sevk ve İskân Kararının Alınması ve Gerekçeleri

II: Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1, pp.391-412

Ermeni Sorunu Ortak Sorumlulukla Suçlanan ve Sorgulanan Almanya

Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni ilişkileri Uluslararası Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Turkey, 14 - 15 May 2015, vol.1, pp.101-124

Türk Alman Kaynakları Işığında Ermeni Mezaliminden Kesitler

II. Beynelhalk Kongresi, Baku, Azerbaijan, 9 - 12 April 2015, pp.314-326

I Dünya Savaşı nda Türk Alman Cihat Politikasına Bir Bakış

100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi, Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2015, pp.139-187

Birinci Dünya Savaşına Uzanan Süreçte Türk Alman Yakınlaşması

Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (uluslararası Sempozyum/100. Yılında Birinci Dünya Savaşını Anlamak), İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2014, pp.91-155

Unutulmuş Bir Barış Brest Litowsk Mart 1918

Atatürk’tenSoğuk Savaş Dönemine Osmanlı Rus İlişkileri I. Çalıştay Bildirileri, Ankara, Turkey, 14 May - 15 April 2010, pp.22-60

Brest Litovsk Barışı Sonrası Kafkasya daki Askeri ve Siyasi Faaliyetler

Genelkurmay Başkanlığı 8. Askeri Tarih Semineri, Turkey, 24 - 26 October 2001

Books & Book Chapters

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Bulunan Almanların Telgraf Ve Raporları Üzerine Değerlendirmeler

in: 9. Uluslararası Atatürk Kongresi Kitabı, , Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.2039-2072, 2021

Hoca Şükrü Efendi (İsmail Şükrü Çelikalay Efendi 1876-25 Aralık 1950)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Y.Doğaner vd., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-3, 2020

Büyük Savaşta Erzurum’xxda Bulunan Almanların Bölgedeki İzlenimleri

in: Birinci Dünya SAvaşı ve Milli Mücadelede Erzurum, Y.Aslan-T.Başak, Editor, Ervak Yay., Erzurum, pp.37-48, 2019

Tarihi Süreç İçinde Erzurum’xxun Stratejik Önemi

in: Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede Erzurum, Yavuz Aslan-Tolga Başak, Editor, Ervak Kültür Yay., Erzurum, pp.19-36, 2019

Tam Bağımsızlık-Milli Birlik ve Beraberlik Sürecinde Erzurum ve Erzurum Kongresi

in: Birinci Dünya SAvaşı ve Milli Mücadelede Erzurum, Y.Aslan-T.Başak, Editor, Ervak Yay., Erzurum, pp.599-628, 2019

Türk-Alman Kaynakları Işığında Sovyet İhtilali Sonrası Kafkaya

in: I. Dünya Savaşı’xxnda Karadeniz ve Kafkasya Askerî, Siyasî ve Sosyal Gelişmeler, Mehmet Okur-Bahadır Güneş-Ülkü Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.173-228, 2017

Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Nitelikleri (1920-1923)

in: Çayeli nden Erzurum a Cemil Kutlu Armağan Kitabı, Selami KILIÇ-Ahmet Safa YILDIRIM, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.73-128, 2016

Ermeni Sorunu ve Almanya

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003

Türk Sovyet İlişkilerinin Doğuşu

Dergah Yayınları, İstanbul, 1998

Metrics

Publication

38

Project

2