Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2000 - Continues Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

    Advisory Committee Member