Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hemşirelerin Sosyotropik Otonomik Kişilik Özellikleri ile Klinik Karar Vermeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.41-48, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Hemşirelerin Ekip Çalışması ve İş Doyumlarının Belirlenmesi

Türk Fen ve Sağlık Dergisi , vol.2, no.1, pp.45-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hemşirelerin Ekip Çalışması ve İş Doyumlarının Belirlenmesi

Türk Fen ve Sağlık Dergisi, vol.2, no.1, pp.45-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Intercultural Communication Apprehension Scale (PRICA): Validity and Reliability Study in Turkish

international journal of caring science, vol.11, no.3, pp.1638-1646, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

İnternational Journal Of Caring Science, vol.11, no.3, pp.1638-1646, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN PSİKOSOSYAL SORUNLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.4, no.2, pp.43-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

An Analysis of Marital Satisfaction and Perceived Social Support in Mothers with Cancer-Diagnosed Children

international journal of caring science, vol.11, no.1, pp.145-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

An Analysis of Marital Satisfaction and Perceived Social Support in Mothers with Cancer-Diagnosed Children

international journal of caring science, vol.11, no.1, pp.145-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİNDE ÖN SAFTA ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE MESLEKİ TATMİN, TRAVMATİK STRES BELİRTİLERİ, TÜKENMİŞLİK VE EŞDUYUM YORGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2022, pp.375-376 Sustainable Development

COVID-19 SALGININDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE BAŞ ETME STRATEJİLERİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.282-283 Creative Commons License Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

“Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi”, Erzurum, Turkey, 24 June 2021 - 25 June 2022, pp.187-188 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNDE BAĞIMLILIK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi” , Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.564-575 Sustainable Development

Atılganlık Eğitimi Ve Uygulaması Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi., Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ

ENDA & WANS Congress 2015., HONNOVER, Germany, 13 October 2015 - 16 October 2017 Sustainable Development

ÇOCUKLAR ŞİDDETİ NASIL ÖĞRENİYORLAR? BANDURA’NINSOSYAL ÖĞRENME KURAMI’na GENEL BİR BAKIŞ

3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017

Books & Book Chapters

KAYIP,YAS,ÖLÜM ANKSİYETESİ

in: FARKLI YÖNLERİ İLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ , PROF.DR. DERYA TANRIVERDİ, Editor, Nobel Yayınevi, Antalya, pp.309-324, 2021

YAŞLI İHMAL, İSTİSMAR VE AYRIMCILIĞI

in: YAŞLILIK VE YAŞLANMA SÜRECİNE GENEL BAKIŞ , ÖĞR.GÖR. GÜLNUR AKIN,DR.ÖĞR. ÜYESİ HİLAL PEKMEZCİ PURUT, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.151-164, 2021 Creative Commons License

ADLİ HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE MESLEK HASTALIKLARI

in: ADLİ HEMŞİRELİK , PROF. DR. HAMİT HANCI,PROF.DR. YURDAGÜL ERDEM,PROF.DR. SEVİNÇ POLAT, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.573-594, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

YAŞAM BOYU YAS BOZUKLUĞU VE GENEL GÖRÜNÜM

in: YAŞAM BOYU GELİŞİM VE UYUM SORUNLARI PSİKOPATOLOJİYİ ANLAMAK , DOÇ.DR. İSMAİL SEÇER, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.453-478, 2020