Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hemşirelerin Ekip Çalışması ve İş Doyumlarının Belirlenmesi

Türk Fen ve Sağlık Dergisi, vol.2, no.1, pp.45-56, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Intercultural Communication Apprehension Scale (PRICA): Validity and Reliability Study in Turkish

international journal of caring science, vol.11, no.3, pp.1638-1646, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN PSİKOSOSYAL SORUNLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.4, no.2, pp.43-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of Marital Satisfaction and Perceived Social Support in Mothers with Cancer-Diagnosed Children

international journal of caring science, vol.11, no.1, pp.145-156, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

An Analysis of Marital Satisfaction and Perceived Social Support in Mothers with Cancer-Diagnosed Children

international journal of caring science, vol.11, no.1, pp.145-156, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atılganlık Eğitimi Ve Uygulaması Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi., Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ

ENDA & WANS Congress 2015., HONNOVER, Germany, 13 October 2015 - 16 October 2017

ÇOCUKLAR ŞİDDETİ NASIL ÖĞRENİYORLAR? BANDURA’NINSOSYAL ÖĞRENME KURAMI’na GENEL BİR BAKIŞ

3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017

Books & Book Chapters

KAYIP,YAS,ÖLÜM ANKSİYETESİ

in: FARKLI YÖNLERİ İLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ , PROF.DR. DERYA TANRIVERDİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Antalya, pp.309-324, 2021

YAŞLI İHMAL, İSTİSMAR VE AYRIMCILIĞI

in: YAŞLILIK VE YAŞLANMA SÜRECİNE GENEL BAKIŞ , ÖĞR.GÖR. GÜLNUR AKIN,DR.ÖĞR. ÜYESİ HİLAL PEKMEZCİ PURUT, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.151-164, 2021

ADLİ HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE MESLEK HASTALIKLARI

in: ADLİ HEMŞİRELİK , PROF. DR. HAMİT HANCI,PROF.DR. YURDAGÜL ERDEM,PROF.DR. SEVİNÇ POLAT, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.573-594, 2020 Creative Commons License

YAŞAM BOYU YAS BOZUKLUĞU VE GENEL GÖRÜNÜM

in: YAŞAM BOYU GELİŞİM VE UYUM SORUNLARI PSİKOPATOLOJİYİ ANLAMAK , DOÇ.DR. İSMAİL SEÇER, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.453-478, 2020