Announcements & Documents

Yeşil Pazarlama
Homework
6/9/2021

Toplumsal pazarlama anlayışı çevreye en az zarar verecek pazarlama uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Örneğin; «Yeşil Pazarlama» … Yeşil Pazarlama nedir? Bankaların yeşil pazarlama uygulamaları hakkında örnekler bulunuz.

Bankacılıkta Pazarlama- Yeşil Pazar....png Creative Commons License

De-Marketing
Homework
3/31/2021

1) De-Marketing nedir? Detaylı olarak açıklayınız.

2) Sağlık hizmetlerinde hangi durumlarda de-marketing yapılabilir? Güncel örnekler vererek açıklayınız.

********************************** Önemli Hatırlatmalar****************************************

1. soruda öğrenciden detaylı bir araştırma yapması ve kullandığı kaynakları göstermesi istenmektedir.

 2. soruda öğrenciden kendi düşüncelerini ifade edebilmesi ve yorumlayabilmesi istenmektedir. 

Benzerlik oranının %45'in üzerinde olmamasına özen gösterilmelidir. 

Ödev 1. soru en fazla 100 sözcük olmak üzere, toplamda en az 200 sözcükten oluşmalıdır. Ms Office Word dosyasında sol alt köşede ödevinizin kaç sözcükten oluştuğunu görebilirsiniz.

Sağlık Kurumları -De-marketing Ödev....png Creative Commons License

AB Sağlık Politikaları 9. Ödev
Homework
12/24/2020

1) Ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? Hangi sağlık hizmetlerinin sunulmasında ilave ücret alınmakta hangilerinden alınmamaktadır? Hangi sağlık hizmetlerinin sunulmasında muayene katılım payı alınmakta hangilerinden alınmamaktadır? Araştırınız

2) Size göre özel sağlık sigortalarının yaygınlaşması sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinde nasıl bir etkiye sahip olabilir? Gerekçeleri ile birlikte yorumlayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 9.....png Creative Commons License

AB Sağlık Politikaları 8. Ödev
Homework
12/21/2020

1) İş performansına etki eden faktörler nelerdir? Araştırınız

2) Size göre sağlık çalışanların performansını ve verimliliğini artırmak için neler yapılabilir? Nedenleri ile birlikte yorumlayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 8.....png Creative Commons License

AB Sağlık Politikaları 7. Ödev
Homework
12/10/2020

1) Türkiye Cumhuriyetine tabi hastaların başka ülkelerde hangi şartlarda ve koşullarda sağlık hizmeti alabildiği konusu hakkında araştırma yapınız.

2) Size göre AB ülkelerinde olduğu gibi dünya genelinde hastaların serbest dolaşımı mümkün olabilir mi? Gerekçeleri ile birlikte yorumlayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 7.....png Creative Commons License

AB Sağlık Politikaları - 6. Ödev
Homework
12/6/2020

1) AB düzeyinde sağlık poltikası ile ilgili kararlar nasıl alınmakta ve hangi aşamalardan geçmektedir? Araştırınız.

2) AB sağlık politikasının oluşturulması, tanımlanması ve  uygulanması sürecinde yer alan beş ana aktör söz konusudur. Size göre bu ana aktörlerden hangisinin etkinliği daha yüksek olmalıdır? Gerekçeleri ile birlikte yorumlayınız.  

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 6.....png Creative Commons License

Avrupa Birliği Sağlık Politikası- 5.Ödev
Homework
11/26/2020

1) Aile hekimliği uygulamalarında AB ülkelerinde nasıl bir yol takip edilmektedir? Kendi aile hekiminizden veya bir başka doktordan ile Türkiye'deki aile hekimliği uygulamaları hakkındaki görüşlerini alınız. Görüşmeleri telefondan veya internet üzerinden yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer salgın nedeniyle doktorlar ile görüşmeniz mümkün değilse internet üzerinden yapacağınız araştırmalar da kabul edilecektir.
2) Size göre aile hekimliği uygulamalarını daha da iyileştirmek için neler yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 5.....png Creative Commons License

Avrupa Birliği Sağlık Politikası- 4.Ödev
Homework
11/12/2020

1) Dünya Sağlık Örgütünün yaşanmakta olan COVID-19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmalar neler olmuştur? Araştırınız. 

2) Size göre bur tarzda salgınlarda sağlık kuruluşlarınının alması gereken önlemler neler olmalıdır? Nedenleri ile birlikte açıklayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 4.....png Creative Commons License

AB ve Sağlık Politikası 3. Ödev
Homework
11/9/2020

1) Yeni bir sisteme geçiş hangi hallerde ortaya çıkmaktadır? Yeni bir sisteme geçişte kullanılan yöntemler hakkında bilgi veriniz. (30 Puan)

2) Size göre Türkiye'de sağlık sisteminde yapılması gereken en köklü değişim ne olmalıdır? Bu değişik yapılırken hangi yeni sisteme geçiş yaklaşımının kullanılması uygundur? Detaylı bir şekilde yorumlayınız. (70 Puan)

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 3.....png Creative Commons License

AB ve Sağlık Politikası 2. Ödev
Homework
10/27/2020

1) Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmetleri nelerdir? Bu hizmetler hangi kuruluşlarda verilmektedir? Bu hizmetlere örnekler veriniz. 

 2) Size göre Türkiye'de hangi aşamadaki sağlık hizmetlerine daha fazla önem gösterilmelidir? Nedenleri ile açıklayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 2.....png Creative Commons License

AB ve Sağlık Politikası 1. Ödev
Homework
10/15/2020

1) Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmetleri nelerdir? Bu hizmetler hangi kuruluşlarda verilmektedir? Bu hizmetlere örnekler veriniz. 

 2) Size göre Türkiye'de hangi aşamadaki sağlık hizmetlerine daha fazla önem gösterilmelidir? Nedenleri ile açıklayınız.

Avrupa Birliği Sağlık Poltikası- 1.....png Creative Commons License

2020-2021 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Derslerinin İşlenme Yöntemi ve Uygulama Esasları
Announcement
10/8/2020

2020-2021 güz yarıyılı için tüm öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin işlenme yöntemi ve uygulama esasları hakkında duyuru DBS üzerinden yapılmıştır.

Uzaktan Eğitim Ders İşleme Yöntemi ....pdf Creative Commons License