Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Uygulamalı Jeoloji

 • Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği

 • Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)

 • İnşaat Mühendisliği

 • Geoteknik

 • Zemin Mekaniği

 • Zemin İyileştirmesi

 • Mühendislik ve Teknoloji