Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 Pandemisinin Uluslararası Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Turkey, 20 May 2021, pp.28-29 Sustainable Development

Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkileri: Genel Bir Değerlendirme

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.40-66

Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik Yapı Analizi: Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.67-74

Kamu Malını ve Milli Serveti Korumak

“Değerler Eğitim Projesi” Kapsamında Konferans, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu, Erzurum, Turkey, 05 December 2018

Dış Ticaret Açısından TR72 Bölgesinde Yozgat İlinin Önemi

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1247-1254

Türkiye’nin Bölgeleri Arasındaki Gelişmişlik Düzeyleri Üzerine Yakınsama Analizi

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1255-1266

Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1239-1246

2018 Yılı Türkiye İstihdam Oranlarının Çarpımlı Model ile Tahminlenmesi

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018 Sustainable Development

Türkiye’deki Bölgesel Dengesizlik ve Tra1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTAASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, pp.36

Türkiye İle Rusya Arasındaki Dış Ticaretin Gelir Ve Fiyat Esneklikleri Kapsamında İncelenmesi

III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTAASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, pp.19

Türkiye ile OECD Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Marshall-Lerner Kuralı Çerçevesinde İncelenmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.28

Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analiz

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.433-442 Sustainable Development

Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.168-178

Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Öncü Sektörlerin Analizi DAP ve GAP Üzerine Bir İnceleme

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.389-399

Visualizing The Future Of Iran s Market Of Agricultural Products With An Emphasis On Membership In WTO The Case Study Of Rice

2. uluslararası kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.447-458

Türkiye de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari Denge Üzerindeki Etkisi VAR Analizi Yaklaşımı

2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.99-108

Hazar Bölgesine Yönelik Jeopolitik Hamleler

2. Uluslararası Kafkasya-Ora Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.343-350

Ardahan İlinin Yapısal Analizi Statik Girdi Çıktı Modeli İle Bir Uygulama

2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.587-604

Iğdır İlinin Yapısal Analizi Statik Girdi Çıktı Modeli İle Bir Uygulama

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

Türkiye de Rekabetçi Devalüasyonun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası Konferans, İşletme, Yönetim, Finans ve İktisadlarda Yeni Yöntemler, İstanbul, Turkey, 06 November 2015

Bölgesel Kalkınmada Sürükleyici Sektörlerin Rolü ve Önemi Muş İli Örneği

III. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü TRC1 Gaziantep Adıyaman ve Kilis Bölgesi Örneği

III. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015

Books & Book Chapters

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşviklerin Etkisi

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, İlkay NOYAN YALMAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.191-208, 2021

Türkiye’ye Yönelik Dış Turizm Talebinin Belirleyicileri

in: İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-55, 2021

Türkiye’de Dış Ticarette Gelişmeler ve Ödemeler Dengesi Politikaları

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, İlkay NOYAN YALMAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.111-132, 2021

Türkiye’de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi

in: Türkiye’de Dış Ticaret ve Lojistik, İlkay Noyan YALMAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.91-116, 2020

Beta Convergence Analysis On Transition Economies: 1991-2011

in: Eurasian Economies in Transition, Gencer Ayşen Hiç, Sözen İlyas, Sarı Selahattin, Editor, Cambridge Scholars Publishing, UK, Newcastle, pp.122-135, 2017

Küreselleşme

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, BAYRAMOĞLU, Turgut; BAŞAR Emre Enes, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.1-18, 2016

Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret İlişkisi

in: Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar, Aydın Halil İbrahim, Özer Yunus Emre, Editor, Orion Yayınevi, Ankara, pp.295-322, 2016

Yığılma Ekonomilerinin Belirleyicileri ve Yansımaları: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama (1990-2009)

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler Cilt 2, Saraçoğlu Dürdane Şirin, Öztürk Fahriye, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.279-312, 2016

Yığılma Ekonomilerinin Belirleyicileri ve Yansımaları: Türkiye Alt Bölgeleri Bazında Bir Uygulama

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler, D. Ş. Saraçoğlu ve F. Öztürk, Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, pp.279-312, 2016

İktisadi Planlama

İmaj Yayınevi, Ankara, 2015

Corporate Restructuring, Economic Growth and International Trade in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, A. H. Gencer and C. Gerni, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, 2012

Corporate Restructuring, Economic Growth Human Development Index in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, Hiç Gencer E. A., C. Gerni, Editor, Cambridge International Scholars Publications, Newcastle, pp.122-135, 2010

Corporate Restructuring, Economic Growth Human Development Index in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, Hiç Gencer E. A., C. Gerni, Editor, Cambridge International Scholars Publications, Newcastle, pp.122-135, 2010