General Information

Biography

1968 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1986 yılında sırasıyla Hava Harp Okulu ve İTÜ-Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. 1988 yılından itibaren öğrenim hayatına Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde devam etti. 1993-1994 yılları arasında Yedek Subay olarak askerliğini yaptıktan sonra 1995-1998 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı ve aynı yıl içinde Doktora öğrenimine başladı. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Petrol Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta iken, Nisan 2000 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’ne naklen tayin oldu. Burada Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürlüğü görevinde bulundu, Yönetim ve Enformasyon Sistemi Projesi'ni yürütmekle görevlendirildi. AB müktesebatının Türk mevzuatı haline getirilmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda görev aldı. 2001-2002 yılları arasında Erzurum STM' de Kimya Yüksek Mühendisi, Kooperatif ve Şirketlerde Bakanlık temsilcisi (Hükümet Komiserliği) görevlerinde bulundu. Doktorasını tamamladıktan sonra, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında aynı alanda Doçent Dr. ve 2015 yılında Prof. Dr. ünvanlarını aldı. Halen aynı bölümde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Contact