Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Lebanese nursing students’ perceptions regarding use of concept mapping

Teaching and Learning in Nursing, vol.16, pp.48-52, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Hemşirelerin Ekip Çalışması ve İş Doyumlarının Belirlenmesi

Türk Fen ve Sağlık Dergisi , vol.2, no.1, pp.45-56, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of The Correlation of Job Stress and Burnout Levels of Nurses with Their Job and Life Satisfaction Levels

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.274-283, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Team Work and Job Satisfaction of Nurses

Türk Fen ve Sağlık Dergisi , vol.2, no.1, pp.45-56, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici DavranışlarınınDeğerlendirilmesi

Sağlık ve Toplum, vol.30, no.2, pp.64-69, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE FOR HEALTHCARE WORKERS AND CLINICAL STUDENTS ABOUT INFECTION CONTROL MEASURES AWARENESS AT HOSPITALS

BAU Journal - Health and Wellbeing, vol.2, no.2, pp.1-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Intercultural Communication Apprehension Scale (PRICA): Validity and Reliability Study in Turkish

international journal of caring science, vol.11, no.3, pp.1638-1646, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

İnternational Journal Of Caring Science, vol.11, no.3, pp.1638-1646, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Care Dependency Level and Satisfaction with Nursing Care of Neurological Patients in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, pp.725-733, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Care Dependency Level and Satisfaction withNursing Care of Neurological Patients in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, pp.108-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Kardiyovasküler hemşirelik dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD)

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.8, no.15, pp.14-19, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nurses Vıews On Theır Professıon And Job Satısfactıon AQualıtatıve Study

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.79-84, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Oral İlaç Uygulama Güvenliğini Tehdit Eden Faktörlerin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.28-43, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye hazır oluş düzeyleri ve etkileyen faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Nurses Views on Their Profession and Job Satisfaction A Qualitative Study

BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, pp.79-84, 2015 (Other Refereed National Journals)

HEMŞİRELERİN VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR VERME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkiye Klinikleri Tip Etigi-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.22, pp.1-8, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN COVID-19’A İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.853-854

KOMORBİD HASTALARDA YARA İYİLEŞMESİ

Palandöken Uluslararası Yara Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 November 2021, pp.201-202 Creative Commons License

Öğreten ve Öğrenen Gözüyle “Eğitimde Yapay Zekâ”

Eğitimde yapay zeka uygulaması kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 June 2021, pp.120 Creative Commons License

COVID-19 SALGININDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE BAŞ ETME STRATEJİLERİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.282-283 Creative Commons License Sustainable Development

Hemşirelik Eğitiminde Yapay Zekâ

Eğitimde yapay zeka uygulaması kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.86 Creative Commons License

COVID-19 PANDEMİSİNDE BAĞIMLILIK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi” , Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.564-575 Sustainable Development

COVID-19 Pandemi Sürecinde Eğitim Alanında Gerçekleşen Değişimler ve Gelişmeler

Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.727-739 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Salgını Sürecinde Online Eğitimin Artısı(+) Ve Eksisi(-)

Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.449-450 Creative Commons License Sustainable Development

Hemşirelerin Covid-19 Hastalık Algılarının, Covid-19 Aşısına Karşı Tutumlarına ve Umut Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 March - 28 April 2021, pp.517-523 Creative Commons License Sustainable Development

Tip II Diyabet Hastalarında Roy Adaptasyon Modeli Temelli Uyum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June 2019, pp.221-224 Sustainable Development

Diyabet İlaç Kullanım Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.87-89 Sustainable Development

Küreselleşen Dünyada Biyoterorizm ve Hemşirelik

1. ULUSLARARASI 2.ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 April 2018

Nurse’s Personal and Professional Identity

1.ULUSLARARASI 2. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 April 2018

Hemşireliğin Şifresi Aşk

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

Analyzıng The Ethıcal Desıcıon Makıng Level Of Nurses In Ethıcal Dılemmas

13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2012

Tasarımlıyorum: Bir Sorunum Bir de Çözümüm Var

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

Hemşirelik Felsefesi

in: Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji, Ayla Ünsal, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.111-126, 2021 Creative Commons License

SAĞLIK ENFORMASYON SİSTEMLERİ

in: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, Prof.Dr. Mağfiret Kaçıkcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-28, 2018