Education Information

Education Information

 • 1989 - 1993 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Erzurum ve çevre iller ile diğer bazı yörelerdeki Eumenidae (Hymenoptera: Vespoidea) türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

 • 1989 Postgraduate

  Oltu (Erzurum) yöresinde şekerpancarı zararlısı Piesma maculatum Laporte (Heteroptera, Piesmidae)'un tanımı, biyolojisi ve zararı üzerinde bazı çalışmalar

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English