Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Medyanın Firma Performansı Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2237-2247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Ve Orta Büyüklükte Ki İşletmelerde Elektronik İş Sistemlerinin Kullanımının İşletme Performansına Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBFDergisi, cilt.19, ss.226-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol YöntemlerininUygulanabilirliği

The İnternational New Issues İn Social Sciences, cilt.5, ss.385-400, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DISASTER LOGISTICS FACILITY LOCATION PROBLEM: AN APPLICATION FOR TRA1 REGION

INTERNATIONAL THE NEWS ISSUES SOCIAL SCIENCES, cilt.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININHİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİKDEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedarik Zinciri İnovasyonunun Performansa Etkisi Bir Uygulama

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.872-877, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness Analysis with Data Envelopment Technique in Healthcare Organizations An Application

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLEDGE, cilt.4, ss.160-167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF COOPERATION OF THE PRODUCTION LOGISTIC AND MARKETING DEPARTMENTS ON PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE ERZURUM ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE IMPLEMENTATION

İNTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS COMMERCE AND MANAGEMENT, cilt.4, ss.164-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ECZA DEPOLARINDA ÜCRET YÖNETİMİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.48-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Dünyası Ülkelerinin Dış Ticaret Performans Faktörlerinin Ağırlıklandırılması

4. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 08 September 2018, ss.1020-1028

Türkiye'de Lojistik Sektörünün Ekonomiye Katkısı Bir Etkinlik Analizi

2.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 October 2016, ss.565-576

Türkiye'de Lojistik Sektörünün Ekonomiye Katkısı Bir Etkinlik Analizi

2.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 October 2016, ss.565-576

BAHP yöntemi shannon antropy e dayalı redüktör seçimi

13.ÜRETİM ARAŞYTIRMALARI SEMPOZYUMU, 23 - 25 October 2013

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Bahp Yöntemi ve Shannon Entropy ye Dayalı Topsis Yöntemi İle Redüktör seçimi

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 September 2013, cilt.1, ss.24-33