Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Common Reasons for Re-Admission of the Liver Transplant Patients

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Gastroözafagial reflü hastalığına bağlı kronik öksürük: Bir vaka nedeniyle

3.Hepato Gastroenteroloji Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006

Books & Book Chapters

Akut karaciğer yetmezliği

in: SİROZ, Şerif Yılmaz, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.667-691, 2021

Portal Hipertansiyon Değerlendirilmesinde Endoskopik Ultrasonografi

in: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARINDA GÜNCEL PRATİK ÖNERİLER 2021, Mehmet Demir, Editor, US Akademi, pp.329-335, 2021

Kolestazlı Hastalarda Görüntüleme Yöntemleri

in: Kolestatik Karaciger Hastaliklari, Demir Mehmet, Editor, Turkiye Klinikleri, pp.15-19, 2018

Kilo kaybı

in: Gastrointestinal Semptomlar, Mehmet Demir, Fatih Albayrak, Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, 2017

Hematemez, melena ve Hematochezyası olan hastaya yaklaşım

in: Gastrointestinal semptomlar, Prof.Dr.Mehmet Demir, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, pp.98-150, 2017

Assit olan hastaya yaklaşım

in: GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR, Prof.Dr.Mehmet Demir, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, pp.216-233, 2017

Viral Serolojik Tetkikler

in: Gastrointestinal Semptomlar, Mehmet Demir. Fatih Albayrak, Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Editor, Nobel Tıp Yayınevi, 2017