Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Large Case Series Analysis of Cystic Echinococcosis

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, vol.83, no.SUPPL 4, pp.897-906, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

VITAMIN D DEFICIENCY IN INFERTILE PATIENTS

ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, vol.71, no.10, pp.850-855, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Iatrogenic genitourinary system injury during gynecological and obstetric surgery: ten-year results

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.45, no.2, pp.280-282, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management of patients with urinary tract endometriosis by gynecologists

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, vol.22, no.2, pp.112-119, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ BAŞARISI FARKLI MI?

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.369-376, 2019 (Other Refereed National Journals)

Outcomes of robot-assisted transperitoneal pyeloplasty: Case series

Journal of Surgery and Medicine, vol.3, no.12, pp.870-872, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Silodosin Has Nocebo Effect on Sexual Adverse Effects: A Randomized Controlled Trial

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.51, no.3, pp.277-279, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Scrotal Steatocystoma Multıplex

Experimental Techniques in Urology Nephrology, vol.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Old Rarely Used and Efficient Method: Ureterocalicostomy: Case Report

Journal of Urology and Renal Diseases, vol.2017, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Posterior Urethral Polyp: First Holmium-YAG Laser Ablation on a 3-Month-Old Infant

Journal of Endourology Case Reports, vol.2, pp.90-92, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An evaluation of losing the ability to have children in terms of forensic medicine over a case

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.30, pp.170-175, 2016 (Other Refereed National Journals)

Primary vesical actinomycosis in a 23-year-old man.

Case reports in urology, vol.2014, pp.691360, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A rare complication of continent diversion: Neobladder stone and its endoscopic treatment

Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, vol.40, pp.504-506, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

14 Yaşında Pediatrik Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Turkey, 4 - 06 October 2019

Silodosin Has Nocebo Effect

SEEM-2018, 21 September - 22 March 2018

Mesane Kanserli Hastalarda Serum Laminin ve Annexin A1 düzeyleri

28. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 September 2017 Sustainable Development

Nadir Bir Olgu Senkron Mesane Tümörü

25. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 October 2016

Kistik Bening Prostat Hiperplazisi

25. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 October 2016

Segmental Testis Enfarktı

25. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 October 2016

Surgical Treatment of Penile Fracture

9th Eurasian Andrology Summit, 25 - 26 April 2014

PRİAPİZM: 25 VILLIK DENEYİMLERİMİZ

BÜYÜK ÜROLOJİ BULUŞMASI-1, Turkey, 31 October - 03 November 2013

NON-ENDOSKOPIK IATROJENIK MESANE RUPTURU: 42 OLGULUK DENEYiM

BÜYÜK ÜROLOJİ BULUŞMASI-1, Turkey, 31 October - 03 November 2013

Litotripsi olmaksızın masif spontan taş yolu

Büyük Üroloji Buluşması-I, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.84

Mesane kanserini taklit eden primer vesikal aktinomikozis

Büyük Üroloji Buluşması-I, Turkey, 31 October - 03 November 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Penis Fraktürü

in: Ürolojide Sık Kullanılan Deney Hayvanları Modelleri, Bilal Eryıldırım,Ateş Kadıoğlu, Editor, Türk Üroloji Akademisi, İstanbul, pp.153-159, 2020 Creative Commons License

Hipospadiasın Tanı ve Sınıflaması

in: Türkiye Klinikleri Üroloji Özel- Hipospadias, Cankon Germiyanoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.15-18, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Hipospadiasa Yaklaşım ve Yönetim

in: Ürolojide Temel Yaklaşım ve Yönetim, KABAY Şahin, ÖZLÜLERDEN Yusuf, ÇELEN Sinan, GÜNSEREN Kadir Ömür, BAŞER Aykut, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.645-655, 2019

İNMEMİŞ TESTİS TANISI-MEDİKAL TEDAVİSİ VE AMELİYATLARIAYDINLATILMIŞ HASTA ONAM BELGESİ

in: Androloji Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu ve Aydınlatılmış Onam Belgesi Kitabı, Dr. Mustafa Faruk USTA, Dr. Memduh AYDIN, Dr. Ateş KADIOĞLU, Editor, Türk Androloji Derneği, 2018